Zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Petr Mikeš Ph.D.

Předseda senátu Nejvyššího správního soudu, specializující se na oblast veřejných zakázek a oblast státní služby

Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu v oblasti veřejných zakázek.

V rámci semináře budou rozebrána rozhodnutí Nejvyššího správního soudu týkající se výkladu zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) a zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). U rozhodnutí týkajících se ZVZ bude upozorněno na jejich vliv na nový ZZVZ. Vzhledem k rozsahu semináře se jedná pouze o výběr z judikatury. Důraz je kladen jednak na stěžejní rozhodnutí, byť jsou již staršího data, a zároveň na aktuální judikaturu, byť z pohledu dlouhodobého nebude natolik důležitá, ale často se vyjadřuje k dosud nevyjasněným otázkám, byť dílčího významu. Seminář je strukturován podle jednotlivých ustanovení ZZVZ.

Určeno pro: veřejná správa, neziskovky, ministerstva, organizační složky státu, státní instituce, orgány samosprávy, advokáti

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-300/2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

27.01.2020
Praha

Začátek: 27.01.2020 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200013

Uzávěrka: 20.01.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky