Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů – podle současného a dle nového zákona

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Martina Franková Ph.D.

Dlouhodobě působí  a přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.  Vedle toho dlouhodobě působila jako vrchní ministerský rada  na Ministerstvu pro místní rozvoj (odbor stavebního řádu), v současné době působí jako vrchní ministerský v odboru legislativním Ministerstva životního prostředí. Je lektorkou a zkušební komisařkou v Institutu pro veřejnou správu Praha, členkou rozkladové komise Ministra životního prostředí. Dlouhodobě se zabývá stavebním právem, právem životního prostředí, pozemkovým právem a vzájemnými vazbami mezi těmito obory, je autorkou řady odborných publikací věnujících se výše uvedeným tématům. 

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou velmi složité problematiky ochrany veřejného zájmu v řízeních a postupech podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů, upozornit je na problémové otázky právní úpravy a na jejich řešení Seminář bude zaměřen zejména na postavení dotčených orgánů a institut závazného stanoviska. S ohledem projednávání návrhu nového stavebního zákona společně s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, který obsahuje zcela novou koncepci dotčených orgánů a ochrany dotčených veřejných zájmů bude prostor věnován také navrhovaným koncepčním změnám.

Seminář je vhodný jak pro posluchače z řad veřejné správy, ať již působí na stavebních úřadech nebo na dotčených orgánech,  tak pro posluchače ze soukromého sektoru, kteří se se zabývají přípravou nových developerských záměrů. 

Obsah semináře

 • Vymezení dotčeného orgánu
 • Práva a povinnosti dotčeného orgánu
 • Závazné stanovisko
 • Závazné stanovisko a jiné úkony stavebního úřadu
 • Přezkum závazného stanoviska
 • Koordinované závazné stanovisko
 • Vázanost dotčeného orgánu svým předcházejícím stanoviskem resp. závazným stanoviskem
 • Podmínky závazného stanoviska
 • Přehled dotčených orgánů a příklady vybraných ustanovení o dotčených orgánech a závazných stanoviscích ve zvláštních zákonech
 • Specifika závazného stanoviska EIA
 • Ustanovení o dotčených orgánech v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)
 • Stavební úřad jako dotčený orgán

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-639/2021, Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů (webinář)

Kategorie:

Finanční a daňové právo, MajetekSprávní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

04.10.2022
ON-LINE

Začátek: 04.10.2022 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH

Var. symbol: 2240200301

Uzávěrka: 27.09.2022

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky