Závislosti, jejich druhy, rizika, prevence a léčba – úvod do problematiky

AKREDITOVÁNO MPSV UZAVŘENO

Lektor:

Bc. František Trantina

Adiktolog a psychoterapeut, působí na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předseda pacientského sdružení RECOVERY, sdružení pacientů s diagnózou závislosti z.s., expertní pacient. Člen etické komise při Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti. Metodik reformy psychiatrické péče, Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je nabídnout účastníkům komplexní vhled do oblasti prevence užívání návykových látek, které je v naší společnosti, extrémně zaměřené na výkon, velmi rozšířené.

Kde jsou hranice vzniku závislosti? 

Jaké jsou preventivní faktory a jak lze poskytovat pomoc?

Jaké jsou možnosti léčby a jak je úspěšná?

Obsah semináře

Závislosti, vznik, vliv na zdraví a možnosti léčby
Základní orientace v diagnostice, rozdělení návykových látek, prevence, rizikové faktory, možnosti léčby. Systém péče o závislé osoby.


Nové závislosti, sociální sítě, kyberprostor
Internet, sociální sítě a hraní počítačových her jako možnost úniku od nepříjemné reality.
Kde je hranice závislosti? Účinná prevence.

 

Prevence závislostí v době coronavirové
Jak zvládat nároky protiepidemických opatření, kde je hranice vzniku závislosti, jaké skupiny pracovníků jsou nejvíce ohroženy.

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2021/1121-SP/VP, Závislosti, jejich druhy, rizika, prevence a léčba - úvod do problematiky

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

03.10.2022
ON-LINE

Začátek: 03.10.2022 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH

Var. symbol: 2240300003

Uzávěrka: 29.09.2022

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky