Syndrom vyhoření a techniky zvládání stresu

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. et Mgr. Jarmila Tolimatová

Psycholožka a psychoterapeutka působí ve Středisku pro psychoterapii a rodinnou terapii KAD VFN a v soukromé praxi jako individuální, rodinný a skupinový terapeuti. Učí budoucí adiktology na 1.LF UK a budoucí psychoterapeuty ve výcviku v Intergrované rodinné terapie a SUR.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je osobnostní rozvoj účastníků a prohloubení jejich  dovednosti rozpoznat nadměrný stres, porozumět mu a pracovat s ním dříve, než dojde k vyhoření.

Obsah semináře

Co je to stres, jak ho poznáme a kde všude se projevuje? Jak ovlivňuje vnímání reality a jak proměňuje naše chování a vztahy? Co dokáže způsobit v lidském těle a jaké emoce s ním spojujeme?

Můžeme vyhořet? A kde opět “nabrat palivo”?

Všechny tyto otázky budou rozebrány a zodpovězeny právě na tomto semináři. Cílem je poskytnout nejen teoretické základy, ale konzultovat hlavně běžné životní i pracovní situace a hledat jejich řešení.

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

- Definice stresu a teorie

- Základní typologie

- Jak stres rozpoznat a zmapovat

- Projevy stresu v různých životních obdobích

- Vliv stresu na vztahy

- Možnosti zvládání stresu

- Modelové kazuistiky

- Nácvik analýzy stresové situace

- Prevence vyhoření

Seminář probíhá jak formou vzdělávací prezentace, tak interaktivně sdílením zkušeností, modelových situací a prostřednictvím praktických sebepoznávacích technik.

Harmonogram:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV-555/2017; Písemná a ústní komunikace ve veřejné správě

Kategorie:

Měkké dovednosti, InformatikaOstatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

31.08.2021
Praha

Začátek: 31.08.2021 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200289

Uzávěrka: 24.08.2021

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz