Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí a řízení o svéprávnosti

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Radka Pešlová

Odbornice v sociálně-právní oblasti a opatrovnictví. Působila jako externí lektor na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených a jako vyučující na zkouškách odborné způsobilosti veřejného opatrovnictví. Zaměřuje se především na oblast výkonu opatrovnictví, sociální podpory, hmotnou nouzi, důchodovou a sociální reformu, odpovědnost sociálních pracovníků a další.

Popis:

Cíl semináře

Sociální pracovník si ujasní, co je v jeho kompetenci a co je v kompetenci opatrovníka. Zjistí, zda je jeho jednání v souladu s právními předpisy. Zjistí, jakým způsobem má postupovat ve sporných případech či v aplikačně složitých případech, které konkrétně řeší v praxi. Pro své jednání získá nejen právní oporu, ale i logické argumenty a ukázky z judikatury a metodik. V budoucnu bude schopen řešit komplexněji komunikaci s opatrovníkem a opatrovancovy záležitosti, bez nutnosti konzultace s právníkem.

Obsah semináře

1) Základní pojmy

 • Právní osobnost, svéprávnost, jednání při omezení svéprávnosti a jednání bez omezení (pod opatrovnictvím), právní jednání, zastoupení členem domácnosti, podpůrce, předběžné prohlášení, platnost plné moci, pokud není ustanoven opatrovník.

2) Omezení svéprávnosti

 • Návrh nebo podnět (na co má vliv obsah/kvalita podnětu/návrhu), proces omezení (zastoupení v řízení, účastník řízení, znalecký posudek, ustanovení opatrovníka), délka a rozsah omezení, pravomoci opatrovníka, přezkum.

3) Rozsah omezení

 • Kdy a v čem může jednat opatrovanec samostatně, kdy musí jednat opatrovník, kdy je třeba souhlasu opatrovnické rady a kdy soudu. Kdy se dává schvalovat jednání přes soud (Sociální dávky, služby, zdravotní ošetření, prodej majetku, pronájem, držení zvířete, nevhodné chování v nájmu, na veřejnosti atd.)

4) Platnost právního jednání opatrovance

 • Kdy je jednání platné a kdy je absolutně neplatné? Jak a kdy zneplatňovat jednání vzniklé před omezením svéprávnosti (nejčastěji půjčky), případně v době, kdy osoba sice není omezena, ale má opatrovníka. Jak je to s vydáním bezdůvodného obohacení, když by smlouva o půjčce byla neplatná. Plnění dluhu osobou nesvéprávnou, schválení dluhu opatrovníkem. Žaloba na určení neplatnosti smlouvy.

5) Jednání opatrovníka za opatrovance (včetně detence)

 • Kdy musí být opatrovanec zastoupen (trestní, přestupkové). Může opatrovník umístit opatrovance do sociální služby bez jeho souhlasu (proti jeho vůli)? Může opatrovník jednat o zdravotním stavu opatrovance? 

6) Nakládání s penězi

 • Jak je zavazující rozsudek? Musí opatrovanec schovávat účtenky? Mohou se peníze nechávat na depozitech v sociálních službách? Může mít obec opatrovancovy peníze na účtu obce? Jak předávat prostředky opatrovanci? Co si za ně může pořídit?

7) Odpovědnost za škodu

 • Z pohledu opatrovníka a opatrovance, případně dalších subjektů (např. sociální služby).

8) Opatrovnická rada

 • Vznik, fungování, využití.

9) Sociální dávky

 • Na co má nárok opatrovanec? Nárok na příspěvek na péči, průkaz pro osobu se zdravotním postižením, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi. Průtahy v řízení, nečinnost. Využití znaleckého posudku.

10) Další

 • Občanské průkazy, změny pobytu, volební právo, manželství, dědění, závěť.

11) Závěr

 • Dotazy, které nepadly na úvod nebo v průběhu výuky.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-344/2016; Veřejné opatrovnictví

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

12.11.2021
ON-LINE

Začátek: 12.11.2021 09:00 (pá)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200295

Uzávěrka: 05.11.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

12.11.2021
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky