Vyvlastňování pozemků a staveb - obecná úprava a speciální pro určité druhy staveb

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Vladimíra Sedláčková

bývalá ředitelka odboru stavebního řádu na MMR, spoluautorka zákona o vyvlastnění, lektorka a komisařka pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je předat účastníkům znalosti o platné i připravované obecné právní úpravě vyvlastnění pozemků a staveb podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, stejně jako o odlišnostech podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Účastníci budou též seznámeni s obsahem připravovaného věcného záměru zcela nového zákona o vyvlastnění, u kterého právě probíhá legislativní proces.

Obsah semináře

  • obecná právní úprava vyvlastňování pozemků a staveb,
  • speciální úprava vyvlastnění u určitých druhů staveb podle zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (zkrácené i prodloužené lhůty, odlišnosti u příslušnosti k vedení řízení i průběhu řízení, prokazování nedohody, vydávání mezitímního rozhodnutí u určitých druhů staveb)
  • posuzování podmínek vyvlastnění:

(účely vyvlastnění podle zvláštních zákonů, posuzování veřejného zájmu a pokusu o dohodu, nezbytného rozsahu vyvlastnění, výše náhrady za vyvlastnění i souladu s územním plánováním)

  • průběh vedení vyvlastňovacího řízení:

(příslušné vyvlastňovací úřady, náležitosti žádosti, účastníci řízení, ústní jednání, náležitosti rozhodnutí, různé účinky odvolání)

  • soudní ochrana proti vyvlastnění,
  • změny obou zákonů od 1. 1. 2021, které přináší zákon č. 403/2020 Sb.,
  • judikatura soudů,
  • diskuze a dotazy účastníků.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - MV AK/PV-59/2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

09.12.2020
ON-LINE

Začátek: 09.12.2020 09:00 (středa)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200511

Uzávěrka: 02.12.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky