Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy- aktuality a praxe

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Petra Shonová DiS.

Ministerstvo dopravy ČR – vrchní referent, odbor agend řidičů, dlouholetá zaměstnankyně. Podílí se na tvorbě legislativních předpisů v dopravě. Provádí lektorskou a zkušební činnost pro výkon správní činnosti při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech.

Popis:

Cílem akreditovaného semináře je seznámit posluchače s  novými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v oblasti řidičských průkazů a tím vytvořit správné podmínky pro aplikaci daného zákona v praxi. Upozornit na změny a novinky, ke kterým došlo vůči dříve platné legislativě v dané problematice.

Cílovou skupinou semináře jsou především úředníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností – vedoucí odborů a referenti odborů dopravy, dopravně-správních, správních či podobných, kteří se zabývají vydáváním řidičských průkazů a prací s nimi.

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

I. Základní informace o novinkách v dané oblasti (částečné rozvolnění + digitalizace v praxi)

II. Řidičské oprávnění, řidičský průkaz

 • legislativa v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů
 • zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
 • psychická způsobilost k řízení motorových vozidel
 • odborná způsobilost k řízení motorových vozidel
 • - řidičské oprávnění (udělení, podmínění, omezení, odnětí, vzdání se, pozbytí, pozastavení) - řidičský průkaz (vydání, odevzdání, vrácení, ztráta, odcizení, neplatnost) - mezinárodní řidičský průkaz (Vídeň 1968, Ženeva 1949)

 • řidičské průkazy vydané jiným členským státem
 • řidičské průkazy vydané „cizím státem“
 • III. Dotazy a diskuse k problematice

   

  Harmonogam:

  9:00–15:00

  Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

  Místo konání:

  PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

  Akreditace:

  MV - Ministerstvo vnitra
  AK/PV-243/2019, Název akreditace: Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy

  Kategorie:

  Ostatní

  Pořadatel:

  Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

   Termín:

  10.12.2019
  Praha

  Začátek: 10.12.2019 09:00 (úterý)

  Délka výuky: 6 hodin

  Místo konání: Praha

  Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

  Var. symbol: 1940200272

  Uzávěrka: 03.12.2019

  Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
  ©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky