Cestovní náhrady

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Helena Úlehlová

JUDr. Helena Úlehlová pracovala dlouhodobě na Ministerstvu práce a sociálních věcí, zejména na úseku legislativy, odměňování za práci a cestovních náhrad. Je spoluautorkou zákoníku práce, právních předpisů k jeho provedení a zákona o státní službě. Je členkou pracovní komise pro oblast pracovního práva Legislativní rady vlády a autorských kolektivů odborných publikací a komentářů k zákoníku práce. Publikovala řadu odborných článků k problematice odměňování a cestovních náhrad.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je objasnit právní úpravu cestovních náhrad a usnadnit jejich praktickou aplikaci.

Obsah semináře

  • Právní předpisy, které tvoří úpravu cestovních náhrad.
  • Povinnost zaměstnavatele poskytovat cestovní náhrady a povinnost součinnosti zaměstnance při jejím plní a jejich právní ukotvení.
  • Obecná charakteristika úpravy cestovních náhrad, včetně výkladu úpravy ve vztahu k zásadě „co není zakázáno, je dovoleno“.
  • Vztah úpravy cestovních náhrad ke sjednanému místu výkonu práce a k pravidelnému pracovišti pro účely cestovních náhrad (§ 34, 34 a, 42 a 43 zákoníku práce).
  • Určování podmínek pracovní cesty, jejich dodržování zaměstnancem, změny určených podmínek a jejich vliv na vyúčtování cestovních náhrad.
  • Vztah úpravy cestovních náhrad pro tzv. podnikatelskou sféru a tzv. rozpočtovou sféru a vazba na zákony o daních z příjmů a o pojistném na zdravotní a na sociální pojištění.
  • Podrobnější výklad úpravy poskytování jednotlivých cestovních náhrad (zejména jízdné, stravné a zahraniční stravné).

        Dotazy posluchačů.

Harmonogam:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-825/2022; Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů (webinář)

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

25.04.2024
ON-LINE

Začátek: 25.04.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 490 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 18.04.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

25.04.2024
Praha
22.10.2024
ON-LINE
22.10.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky