Zákon o obcích – aplikační praxe a změny 2024

Sleva SMOČR AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Marie Kostruhová

Dlouhodobě působila a externě dále působí v oblasti veřejné správy. 20 let pracovala jako ředitelka odboru veřejné správy dozoru a kontroly. Podílela se na tvorbě koncepčních koordinačních a metodických materiálů souvisejících s veřejnou správou.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky se základním zásadami zákona o obcích při každodenním výkonu činnosti v samostatné působnosti na obci.

Výklad je postaven na příkladech z praxe, upozorní na časté chyby, úskalí a seznámí s aktuálními poznatky a  doporučeními pro praxi.

Účastníci semináře se seznámí s novelou zákona o obcích aktuálně projednávanou v PS

Obsah semináře

 1. Postavení obcí – právní zakotvení samosprávy v ČR
 2. Samostatná a přenesená působnost obcí, vyhrazená působnost
 3. Občané obce a jejich práva
 4. Orgány obce:

        a) Zastupitelstvo obce

 • Práva a povinnosti člena zastupitelstva obce
 • Svolávání zastupitelstva obce, zápis z jednání ZO
 • Průběh jednání ZO
 • Jednací řád ZO

         b) Rada obce

 • Vyhrazená a nevyhrazená působnost rady obce
 • Jednání rady obce

         c) Starosta

 • Postavení starosty a místostarostů, jejich působnost
 • Postavení starosty obce vůči ostatním orgánům obce
 • Povinnosti starosty obce
 • Starosta v čele obecního úřadu

         d) Obecní úřad

 • Postavení a úkoly obecního úřadu
 • Organizace chodu obecního úřadu
 • Vedoucí úřadu
 1. Výbory a komise orgánů obce
 • Ustavení výborů a komisí
 • Činnost výborů a komisí
 • Nejčastější aplikační dotazy k činnosti výborů
 1. Základní procedurální povinnosti při nakládání s majetkem obce
 • Zveřejnění záměru
 • Projednání v orgánech obce
 • Vyhrazené působnosti orgánů obce při dispozici s majetkem obce
 1. Aktuální poznatky ze současné aplikační praxe
 2. Nejčastější pochybení při aplikaci zákona o obcích a jak jim předcházet, vč. příkladů dobré praxe
 3. Novela zákona o obcích a její dopad do aplikační praxe
 4. Řešení dotazů z praxe účastníků, diskuze

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-464/2021; Zákon o obcích – aktuality a praxe (webinář)

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

22.02.2024
ON-LINE

Začátek: 22.02.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200071

Uzávěrka: 15.02.2024

 Další termíny:

18.04.2024
Praha
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
18.04.2024
ON-LINE
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
19.09.2024
ON-LINE
19.09.2024
Praha
24.10.2024
Praha
24.10.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz