Opatrovnictví v sociálních službách

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Radka Pešlová

Odbornice v sociálně-právní oblasti a opatrovnictví. Působila jako externí lektor na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených a jako vyučující na zkouškách odborné způsobilosti veřejného opatrovnictví. Zaměřuje se především na oblast výkonu opatrovnictví, sociální podpory, hmotnou nouzi, důchodovou a sociální reformu, odpovědnost sociálních pracovníků a další.

Popis:

Cíl semináře

Seminář si klade za cíl přiblížit posluchači oblast sociální služby a to jak v teoretické rovině, tak v praktických odpovědích.

Omezování svéprávnosti osoby, která pro své duševní onemocnění není schopna řešit záležitosti svého života, je v dnešní době poměrně diskutované téma.

Tito lidé nejsou schopni vést plnohodnotný běžný život. Často jsou poměrně konfliktní a svým jednáním se dovedli do těžkých životních situací (dluhy, bezdomovectví, přestupky, trestné činy atd.). Lze těmto lidem pomáhat? Jaké má veřejný opatrovník oprávnění a možnosti ovlivnit život opatrovance? Jak je nahlíženo na celkový institut opatrovnictví? Proč je vnímán spíše negativně? Proč opatrovníci „nemají zastání“ u svých nadřízených pracovníků?

Obsah semináře

 • Historie, právní podklad, proč se dostala "detence" do zákona o sociálních službách

Rozdíl mezi svéprávností a schopností se rozhodovat

 • Rozdíl mezi schopností sjednat a ukončit smlouvu osoby s rozumovou vyspělostí, svéprávností, bez svéprávnosti, omezené ve svéprávnosti, pod opatrovnictvím, bez opatrovníka, s plnou mocí, s rodinou.

Jednání se zájemcem

 • v zastoupení, s opatrovníkem, na základě plné moci, bez zastoupení
 • se souhlasem, bez souhlasu

Přijetí do služby

 • Jednání při přijetí do sociální služby, kdo za koho, kdy a co ujednává a podepisuje, kdy je platná smlouva a kdo si musí odpovědět "detenční" otázky. 
 • Jaké podklady musí mít osoba, která podepisuje smlouvu za někoho, kdo už není schopen říci "ANO, chci službu".
 • Jaké opatření musí udělat služba, když osoba do služby NECHCE.
 • Jaké opatření musí učinit opatrovník či pracovník obce s rozšířenou působností, když ten za koho podepisují smlouvu do služby NECHCE (nebo nevíme, zda chce/nechce)

Projevení vážně míněného nesouhlasu ve službě

 • Jak rozlišit souhlas od nesouhlasu? 
 • Jak rozlišit nesouhlas a projev nemoci, pruzení, odpor, negaci? 
 • Příklady z praxe.

Jak situaci s nesouhlasem řešit?

 • Rozdíly, když je osoba schopna jednat, když je pod opatrovnictvím a opatrovník chce/nechce situaci řešit, když zde není opatrovník? 
 • Jak může situaci řešit sám opatrovník, případně sám uživatel? 
 • Co hrozí rodině a opatrovníkovi při ne/řešení nesouhlasu?
 • Musí služba svolat komisi a rozhodnout o nesouhlasu?

Oznámení soudu, metodika

 • Od kdy běží lhůta? 
 • Co je podstatou oznámení? 
 • Jak dlouho vést evidenci? 
 • Jak případ popsat? 
 • Proč se musí oznamovat soudu? 
 • Co hrozí, když se soudu neoznámí? 
 • Může se k řízení vyjádřit i někdo jiný než služba (uživatel, zástupce, opatrovník, rodina, ombudsman, státní zástupce)? 
 • Dostupná metodika.

Trestněprávní rovina

 • Může být pracovník, opatrovník, rodinný příslušník, zařízení trestně stíhán/o? 
 • Jaká je odpovědnost zúčastněných?

Rozsudek soudu a opatření

 • Možnosti soudního rozhodnutí a přezkumu držení v zařízení? 
 • Jaké závěry soud může učinit, co z nich vyčíst a jak postupovat. 
 • Příklady z praxe.

Závěr

 • Rekapitulace obsahu programu, řízená diskuze, dotazování.

Harmonogram:

9:00 –15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2023/0807-SP/PC; Opatrovnictví, postupy a praxe pro sociální práci a výkon veřejného opatrovnictví
MV - AK/PV-96/2022, Opatrovnictví v sociálních službách (webinář)

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

12.07.2024
ON-LINE

Začátek: 12.07.2024 09:00 (pá)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200253

Uzávěrka: 05.07.2024

 Další termíny:

16.08.2024
ON-LINE
29.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz