Lektoři a školitelé

A B C Ch D F G H I J K L M N O P R S T U V X Z
A

Adamiš Valdemar, Ing. PŘEHLED AKTUÁLNÍCH KURZŮ

Lektor působí na Ministerstvu financí ČR jako vedoucí oddělení Harmonizace finančního řízení. Od roku 2008, kdy na Ministerstvu financí začínal na odboru Národní fond, se věnuje problematice strukturálních fondů v České republice.

Nyní má v gesci, kromě metodiky výkonu kontroly orgány zapojenými do řízení EU fondů, zejména oblast řídicí kontroly dle zákona o finanční kontrole, otevřená data Ministerstva financí, řízení rizik veřejné správy a jmenovitě Ministerstva financí. Konečně pak i metodické pokyny, které upravují oblast naplňování principů 3E.

Ze zahraničních zkušeností lze zmínit studium Public procurement excellence programu financovaného Evropskou komisí.

Adámková Markéta, Mgr. PŘEHLED AKTUÁLNÍCH KURZŮ

lektorka je vedoucí legislativního oddělení odboru práva VZ na MMR, podílela se na tvorbě zákona o zadávání VZ. Věnuje se jak metodické činnosti, přípravě výkladových stanovisek MMR, tak i administraci veřejných zakázek jako takové.

Adler Marek, Mgr. PŘEHLED AKTUÁLNÍCH KURZŮ

ředitel Základní školy Be open Praha, pedagog, informatik

Andrtová Veronika, Mgr. PŘEHLED AKTUÁLNÍCH KURZŮ

odbornice VS, která působí v ústředních orgánech státní správy, expertka na sociální oblast, rodinu a sociálně právní ochranu dítěte

Ayrer Martin, MgA. PŘEHLED AKTUÁLNÍCH KURZŮ

Komunikační odborník s bohatými zkušenostmi se školením a koučinkem top manažerů v komunikačních dovednostech. Dlouhodobě se specializuje na specifika mediální, marketingové i PR komunikace. Vystudoval Literární akademii Josefa Škvoreckého, obor Mediální komunikace a Tvůrčí psaní. Působil jako redaktor veřejnoprávní tiskové agentury ČTK a nejsilnější české komerční televize TV Nova. Reklamní kampaně plánoval v mediální agentuře PHD. Pracoval v politickém marketingu a PR na pozicích tiskového mluvčího politické strany, tiskového mluvčího Ministerstva pro místní rozvoj ČR a vedoucího komunikace a tiskového mluvčího Vlády ČR. Na Univerzitě Karlově vedl Oddělení marketingu UK a působil v oblasti strategické komunikace univerzity. V současnosti vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dva předměty, Strategickou komunikaci a Mediální trénink.

 

V současné době pracuje v AMI Communications na pozici Senior Consultant, věnuje se komunikačních kurzům, mediálním školením a mediálním tréninkům. Je členem profesních organizací PR Klub a APRA.