Kurzy a semináře

termínnázev kurzumístolektor
27.5. | 9:00Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy - AKREDITOVÁNO MŠMT!PrahaIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
28.5. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivy, 2+1 zdarma!OlomoucIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
28.5. | 9:00Komunikace s problémovým klientem v praxiPrahaPhDr. Ingrid Matoušková PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.5. | 12:00Jak si stojíte na společenském žebříčku? To prozradí Vaše chování při jídle-oběd s Ladislavem Špačkem v restauraci Coda, hotel AriaPraha Ladislav Špaček
šipka přihláška na kurz

více informací
29.5. | 9:00Projednávání přestupků obecní a městskou policií, 2+1 zdarma!BrnoJUDr. Bc. Pavel Vetešník
šipka přihláška na kurz

více informací
30.5. - 31.5.Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČROlomoucJUDr. Jiří Doležílek
JUDr. Zdeněk Novotný
šipka přihláška na kurz

více informací
30.5. | 9:00Pracovní doba a její pracovněprávní souvislosti v teorii i praxi, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Andrea Kovářová
šipka přihláška na kurz

více informací
30.5. | 9:00Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího souduPrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
30.5. | 9:00Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Jan Jančík
šipka přihláška na kurz

více informací
31.5. | 9:00Jak zadávat veřejné zakázky v otevřeném řízení a ZPŘ, novinky v právní regulaci zadávání veřejných zakázek, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Lenka Matochová
šipka přihláška na kurz

více informací
31.5. | 9:00Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celků, 2+1 zdarmaPrahaIng. Lenka Stromšíková
Ing. Zdeněk Studeník
šipka přihláška na kurz

více informací
31.5. | 9:00Techniky asertivní komunikace - praktickyPrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
3.6. - 4.6.Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady)Mgr. Veronika Doležalová
šipka přihláška na kurz

více informací
3.6. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů-Mgr. Hynek Zoubek - soudce Nejvyššího soudu ČRMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00GDPR - Uvádění ochrany osobních údajů do praxe-lektor je hlavním spoluautorem metodiky Ministerstva vnitra ke GDPRPrahaMgr. Petr Vokáč
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – aktuality a praxe, 2+1 zdarma!PrahaIng. Zdeňka Fialová
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NENPrahaIng. Ondřej Ječný
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00Zkušenosti s výběrovými řízeními a služebním hodnocenímPrahaIng. Zdeňka Pikešová MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
5.6. | 9:00Hlavní cíle novely zákona o pedagogických pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravyPrahaMgr. Martina Marková
šipka přihláška na kurz

více informací
5.6. | 9:00Přestupky proti veřejnému pořádku, 2+1 zdarma!PrahaIng. Mgr. Bc. Radovan Havelec
šipka přihláška na kurz

více informací
5.6. | 10:00Temná trojice - psychopatie – machiavelismus – narcismus, MUDr. František Koukolík DrSc., FCMA,2+1 zdarma!BrnoMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
6.6. | 9:00Krizové řízeníPrahaJUDr. Jan Soviš
šipka přihláška na kurz

více informací
6.6. | 9:00Mateřská a rodičovská dovolená podle zákoníku práce- praxe a nejčastější chyby-JUDr. Věra Přenosilová – dlouholetá zaměstnankyně odboru pracovně právní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcíPrahaJUDr. Věra Přenosilová
šipka přihláška na kurz

více informací
6.6. | 9:00Pomocný analytický přehled PAP - začátečníciOlomoucIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
6.6. | 9:00Zákon o kontrole v praxiPrahaIng. Tomáš Pösl
šipka přihláška na kurz

více informací
6.6. | 9:00Zákon o pohřebnictví se zaměřením na přehled změn a aplikační praxi, lektor je hlavním spoluautorem zákona, 2+1 zdarma!PrahaTh.Lic. Tomáš Kotrlý Th.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
7.6. | 9:00Nový přestupkový zákon z pohledu judikatury NSS ČR-Prof., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.DPrahaProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
7.6. | 9:00Work-life balance (slaďování osobního a pracovního života v prostředí úřadu)PrahaJUDr. Zdeněk Hejhal
šipka přihláška na kurz

více informací
10.6. - 11.6.Konzultační seminář – řešení dopravních přestupků v silničním provozuPrahaJUDr. Stanislav Körner
šipka přihláška na kurz

více informací
11.6. | 9:00Jak na Instragram a Twitter efektivně-lektor spravuje profily významných ústavních činitelůPrahaBc. Jan Novák
šipka přihláška na kurz

více informací
11.6. | 9:00Správní řízení krok za krokem, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Markéta Pokorná
šipka přihláška na kurz

více informací
12.6. | 9:00Jak si stojíte na společenském žebříčku? To prozradí Vaše chování při jídle-oběd s Ladislavem Špačkem v restauraci Coda, hotel AriaPraha Ladislav Špaček
šipka přihláška na kurz

více informací
12.6. | 9:00Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální soudní judikatury, 2+1 zdarma!PrahaMgr. Vladimír Dlouhý DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. - 14.6.Jak řešit nedostatek a kvalitu zaměstnancůPrahaMgr. et. Mgr. Ladislav Koubek MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - JUDr. Renáta Šínová Ph.D. - PŘESUN Z 23.5.2019!!!PrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. - 14.6.Výběrové řízení - jak poznat pomocí grafologie vlastnosti, kompetence a dovednosti uchazeče o zaměstnáníPrahaIng. Hedviga Pečená
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. | 9:00Výpočet SJM a všechny společné operace spojené se SJM (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)PrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. | 9:00Zákon o střelných zbraních a střelivu - PŘESUN Z 11.6.PrahaMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. - 14.6.Překážky v práci, úprava dovolené, skončení pracovního poměruPrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
14.6. | 9:00Služební poměr a jeho změnyPrahaIng. Zdeňka Pikešová MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
14.6. | 9:00Spisová služba pro praxiPrahaMgr. Radek Pokorný
šipka přihláška na kurz

více informací
18.6. | 9:00Pracovní právo v praxi –zkušenosti v kontrolní činnosti inspekce prácePrahaMgr. Zdeněk Šindlář
šipka přihláška na kurz

více informací
18.6. | 9:00Rozvodový konflikt a jeho dopad na děti-lektor je klinický psycholog pro děti, dospívající a rodinuPrahaMgr. Petr Válek
šipka přihláška na kurz

více informací
18.6. | 9:00Správní řízení dle zákona o státní službě v praxi-lektorka se jako zaměstnankyně ministerstva podílela na přípravě podkladů k zákonu o státní služběPrahaMgr. Veronika Šumeldová
šipka přihláška na kurz

více informací
18.6. | 9:00Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darůPrahaJUDr. Lukáš Glaser
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. - 20.6.Jak postupovat při zveřejňování informací o platech, odměnách a odměnách z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u zaměstnanců, jejichž platové náklady jsou hrazeny z veřejných prostředkůPrahaJUDr. Adam Furek
JUDr. Tomáš Rychlý Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. | 9:00Pomocný analytický přehled PAP - pro pokročiléPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů-Mgr. Hynek Zoubek - soudce Nejvyššího soudu ČROlomoucMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. - 20.6.Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafuBrnoMgr. Kristina Chrástková
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. | 12:00Jak si stojíte na společenském žebříčku? To prozradí Vaše chování při jídleBrno Ladislav Špaček
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. - 21.6.Konference: Vzdělávání – příležitost pro budování prosperity České republiky.PrahaMgr. Jana Mračková Vildumetzová
Mgr. Tomáš Zatloukal MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. | 9:00Náhrada škody podle zákoníku práce v praxi-JUDr. Jiří Doležílek, předseda soudního oddělení č. 21 (pracovněprávní) Nejvyššího soudu ČRPrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. - 21.6.Podrobný pohled na důvěryhodnou správu dokumentů v digitální podobě a dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové službyPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. | 9:00Správní řízení v praxi (krok za krokem)PrahaJUDr. Myron Zajonc
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - JUDr. Lubomír Ptáček, PŘESUN ZE 6.6.2019!!!PrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
21.6. | 9:00Zákon o státní službě - odměňování a benefityPrahaIng. Zdeňka Pikešová MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
24.6. | 9:00Možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaci, JUDr. Petr Mikeš Ph.D. - soudce Nejvyššího správního soudu, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
24.6. | 9:00Správní řízení ve věcech služebního poměruMgr. Karel Moravec
šipka přihláška na kurz

více informací
25.6. | 9:00CzechPOINT@office a základní registry, 2+1 zdarma!OstravaBc. Karolína Kofroňová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.6. | 9:00Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte - Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc. - Katedra psychologie FF UKPrahaProf. PhDr. Lenka Šulová CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
26.6. | 9:00Novela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury účinná od 31.8.2018 - lektor je hlavním spoluautorem novely, 2+1 zdarma! PŘESUN Z 13.6.2019!!!PrahaIng. Martin Janeček
šipka přihláška na kurz

více informací
27.6. | 9:00Výpočet dávek nemocenského pojištěníPrahaJUDr. František Vlasák
šipka přihláška na kurz

více informací
12.7. | 9:00Syndrom vyhoření a techniky zvládání stresuPrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
15.7. - 16.7.Jak mít šťastné zaměstnancePrahaMgr. et. Mgr. Ladislav Koubek MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
16.7. - 17.7.Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupniPrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
18.7. | 8:00Zákon o obcíchPrahaJUDr. Adam Furek
šipka přihláška na kurz

více informací
23.7. | 9:00Aktuální otázky zákoníku práce a jeho novelizace, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
25.7. | 9:00Pracovní právo v judikatuře Ústavního souduPrahaJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
25.7. | 9:00Time management s Alešem ZbořilemPrahaMgr. Aleš Zbořil
šipka přihláška na kurz

více informací
26.7. | 9:00Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí a Řízení o svéprávnosti - MV + MPSV AKREDITACEPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
26.7. | 9:00Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníky, 2+1 zdarma!PrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
5.8. | 9:00Rétorika a vystupování na veřejnosti - lektorka je poradkyně místopředsedy Poslanecké sněmovnyPrahaMgr. Soňa Marková
šipka přihláška na kurz

více informací
13.8. - 14.8.Manažerské dovednostiPrahaMgr. et. Mgr. Ladislav Koubek MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
13.8. | 9:00Praktická cvičení ze správního řízení před orgánem druhého stupně, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
15.8. | 9:00Schvalování technické způsobilosti vozidelPrahaIng. Martin Tichý
šipka přihláška na kurz

více informací
16.8. | 9:00Opatrovnictví se zaměřením na přijetí do sociální služby bez souhlasu a vážně míněného nesouhlasu při umisťování do sociálních služeb - MV + MPSV AKREDITACEPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
19.8. | 9:00Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MF, 2+1 zdarma!PrahaIng. Jiří Machát MSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
20.8. | 9:00Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichPrahaJUDr. Myron Zajonc
šipka přihláška na kurz

více informací
21.8. | 9:00Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u POPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
22.8. | 9:00Právní úprava dovolené a překážek v práci podle zákoníku práce, 2+1 zdarma!PrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
26.8. | 9:00Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů, 2+1 zdarma!PrahaIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
šipka přihláška na kurz

více informací
26.8. | 9:00Insolvenční řízení po oddlužovací novele s účinnosti od 1.7.2019PrahaMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. - 28.8.Dopady eIDAS a GDPR na výkon spisové služby v praxiPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. | 9:00Loterijní zákon a hazardní legislativa, 2+1 zdarma! - PŘESUN Z 10.5.PrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. | 9:00Rétorika a umění prezentace s Alešem ZbořilemPrahaMgr. Aleš Zbořil
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. | 9:00Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NENPrahaIng. Ondřej Ječný
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxe, 2+1 zdarma!PrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
29.8. | 9:00Rozvázání pracovního poměru-„- JUDr. Jiří Doležílek, předseda soudního oddělení č. 21 (pracovněprávní) Nejvyššího soudu ČRPrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
29.8. | 9:00Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotacíPrahaJUDr. Zdeněk Lankaš
šipka přihláška na kurz

více informací
29.8. | 12:00Česká školní inspekce od A do Z a problematika rizikového chování ve školách, 2+1 zdarma!PrahaBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
30.8. | 9:00Asertivní jednání - zvládání konfliktních situací v praxiPrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
30.8. | 9:00Občanský soudní řád -  opravné prostředky v občanskoprávním řízeníJUDr. Ivana Švehlová
šipka přihláška na kurz

více informací
2.9. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů-Mgr. Hynek Zoubek - soudce Nejvyššího soudu ČROstravaMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
3.9. | 9:00Naplňování principů 3E ve veřejném nakupováníPrahaIng. Valdemar Adamiš
šipka přihláška na kurz

více informací
5.9. | 9:00Zákon o pohřebnictví se zaměřením na přehled změn a aplikační praxi-lektor je hlavním spoluautorem zákonaPrahaTh.Lic. Tomáš Kotrlý Th.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
5.9. | 9:00Změny dopadající na obce a výkon silničního správního úřadu obcí I. a II. typu, vyvolanými velkou novelou stavebního zákona s účinností od roku 2018 a novelizací připravovanou v roce 2019PrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
9.9. | 9:00Administrace VZ vlastními zaměstnanciPrahaJUDr. Lenka Matochová
šipka přihláška na kurz

více informací
10.9. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyOlomoucIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
10.9. | 9:00Nové prostředky komunikace (Facebook)-lektor spravuje profily významných ústavních činitelůPrahaBc. Jan Novák
šipka přihláška na kurz

více informací
12.9. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - JUDr. Renáta Šínová Ph.D.PrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
12.9. - 13.9.Veřejné zakázky - aktuální otázky a praxe 2019-lektor je hlavním autorem zákonaPrahaMgr. Pavel Herman
šipka přihláška na kurz

více informací
12.9. | 9:00Zákon o pozemních komunikacíchPrahaIng. Martin Moravec Ph. D.
šipka přihláška na kurz

více informací
12.9. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnosti-lektor je z Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnostPraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
17.9. | 9:00Aktuální otázky zákoníku práce a jeho novelizacePrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
17.9. | 9:00Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů - lektor je jedním z nejuznávanějších dětských psychologůPhDr. Jaroslav Šturma
šipka přihláška na kurz

více informací
17.9. | 9:00Komunikace s problémovým klientem v praxiPrahaPhDr. Ingrid Matoušková PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
18.9. | 9:00Výpočet SJM a všechny společné operace s ním spojené (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)Mgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
18.9. | 12:00Jak si stojíte na společenském žebříčku? To prozradí Vaše chování při jídleOstrava Ladislav Špaček
šipka přihláška na kurz

více informací
19.9. - 20.9.Manažerské řízení advokátní kancelářePrahaMgr. et. Mgr. Ladislav Koubek MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
19.9. | 9:00Místní poplatkyPrahaIng. Bc. Miroslav Veselý
šipka přihláška na kurz

více informací
19.9. | 9:00Spoluvlastnictví a jeho likvidaceMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.9. | 9:00Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – VČETNĚ AKTUALIT Z REKODIFIKACEPrahaIng. Zdeňka Fialová
šipka přihláška na kurz

více informací
19.9. | 9:00Veřejná podpora - praktická aplikace pravidel-JUDr. Michael KinclPrahaJUDr. Michael Kincl
šipka přihláška na kurz

více informací
23.9. | 10:00Ženy a muži, O lásce-MUDr. František Koukolík DrSc., FCMAPrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
24.9. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé - Mgr. Vladimír Polák - soudce Okresního soudu v Novém JičíněMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
24.9. | 9:00Flexibilní formy práce – praxe a nejčastější chyby-JUDr. Věra Přenosilová – dlouholetá zaměstnankyně odboru pracovně právní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcíPrahaJUDr. Věra Přenosilová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.9. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím-lektor je zaměstnanec Ministerstva vnitra, spoluautor komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
26.9. | 9:00Zaměstnanecké benefity a jejich daňové dopady, lektor je spoluautor komentáře k daňovému řáduPrahaMgr. Ondřej Dráb
šipka přihláška na kurz

více informací
27.9. | 9:00Problematika dohod o provedení práce-JUDr. Zdeněk Hejhal – vedoucí oddělení pracovněprávního Ministerstva práce a sociálních věcíPrahaJUDr. Zdeněk Hejhal
šipka přihláška na kurz

více informací
30.9. | 9:00Školský zákon v praxiPrahaMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
1.10. | 9:00Hlavní cíle novely zákona o pedagogických pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravyPrahaMgr. Martina Marková
šipka přihláška na kurz

více informací
1.10. | 9:00Loterijní zákon a hazardní legislativaPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
2.10. - 3.10.Rodinné právo v procesních souvislostech - JUDr. Renáta Šínová Ph.D.JUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
3.10. | 9:00Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika v regionálním školstvíPrahaMgr. Bc. Pavel Šimáček
šipka přihláška na kurz

více informací
4.10. | 9:00Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníkyPrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
4.10. | 10:00Česká školní inspekce od A do Z a problematika sociálně – patologických jevů ve školáchPrahaBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
7.10. | 9:00Chyby ve správním řízení v regionálním školstvíPrahaPaedDr. et Mgr. Jan Kobliha
šipka přihláška na kurz

více informací
7.10. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů-Mgr. Hynek Zoubek - soudce Nejvyššího soudu ČRMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
8.10. | 9:00FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky 2020PrahaIng. Martin Šabo
šipka přihláška na kurz

více informací
8.10. | 9:00Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizací-lektor je jeho hlavním autoremPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
9.10. | 9:00Řízení o přestupcích ve vazbě na správní řádPrahaJUDr. Myron Zajonc
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Přestupky ve stavebnictví z pohledu judikatury Nejvyššího správního souduPrahaMgr. Ondřej Mrákota
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Určení výživného a svěření dítěte do péče dle aktuálních nálezů Ústavního souduJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - JUDr. Lubomír PtáčekOlomoucJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
10.10. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
11.10. | 9:00Ochrana dřevin rostoucích mino lesPrahaIng. Pavel Chotěbor
šipka přihláška na kurz

více informací
11.10. | 9:00Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celkůBrnoIng. Lenka Stromšíková
Ing. Zdeněk Studeník
šipka přihláška na kurz

více informací
15.10. | 9:00Úvod do krizového řízeníBrnoplk. Ing. Ivan Koleňák
šipka přihláška na kurz

více informací
15.10. | 9:00Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidlaPrahaPhDr. Vladimír Přikryl
šipka přihláška na kurz

více informací
15.10. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
16.10. | 9:00Školský zákon v praxiBrnoMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
17.10. - 18.10.Jak řešit nedostatek a kvalitu zaměstnancůPrahaMgr. et. Mgr. Ladislav Koubek MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
17.10. | 9:00Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele k náhradě škodyPrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
17.10. | 9:00Přijímání a propouštění zaměstnancůPrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
17.10. | 9:00Registr smluv - nejčastější chyby a jak se jim vyhnoutPrahaIng. Mgr. Tereza Krupová PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
17.10. | 9:00Zákon o kontroleBrnoMgr. Stanislav Szpandrzyk
šipka přihláška na kurz

více informací
18.10. | 9:00Pracovní právo v judikatuře Ústavního souduPrahaJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
21.10. | 9:00Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektůPrahaIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
šipka přihláška na kurz

více informací
21.10. | 9:00Pedagog mezi paragrafyPrahaPhDr. Mgr. Jiří Valenta
šipka přihláška na kurz

více informací
22.10. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé - Mgr. Vladimír Polák - soudce Okresního soudu v Novém JičíněPrahaMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
22.10. | 9:00Zákon o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – aktuality a praxePrahaJUDr. Libor Dvořák PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.10. - 24.10.Jak postupovat při zveřejňování informací o platech, odměnách a odměnách z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u zaměstnanců, jejichž platové náklady jsou hrazeny z veřejných prostředkůPrahaJUDr. Adam Furek
JUDr. Tomáš Rychlý Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.10. | 9:00Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostechPrahaMgr. Magdaléna Vyškovská
šipka přihláška na kurz

více informací
24.10. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
24.10. | 9:00Time management s Alešem ZbořilemPrahaMgr. Aleš Zbořil
šipka přihláška na kurz

více informací
25.10. | 9:00Občanský soudní řád -  opravné prostředky v občanskoprávním řízeníJUDr. Ivana Švehlová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.10. | 9:00Slaďování pracovního a rodinného (soukromého) života z české a evropské perspektivyPrahaJUDr. Zdeněk Hejhal
šipka přihláška na kurz

více informací
25.10. | 9:00Spisová služba pro praxiPrahaMgr. Radek Pokorný
šipka přihláška na kurz

více informací
30.10. | 9:00Správní řízení ve věcech služebního poměruMgr. Karel Moravec
šipka přihláška na kurz

více informací
31.10. - 1.11.Stavební zákon a judikatura soudů v aplikační praxiPrahaDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
31.10. | 9:00Zákon o obcíchPrahaJUDr. Adam Furek
šipka přihláška na kurz

více informací
4.11. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů-Mgr. Hynek Zoubek - soudce Nejvyššího soudu ČRMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
5.11. | 9:00Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče - soudkyně obvodního soudu pro Prahu 8PrahaJUDr. Hana Nová
šipka přihláška na kurz

více informací
5.11. | 9:00Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím NENPrahaIng. Ondřej Ječný
šipka přihláška na kurz

více informací
7.11. | 9:00Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů - lektor je jedním z nejuznávanějších dětských psychologůPrahaPhDr. Jaroslav Šturma
šipka přihláška na kurz

více informací
7.11. | 9:00Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování-lektor je spoluautor komentáře k daňovému řáduPrahaIng. Valdemar Adamiš
šipka přihláška na kurz

více informací
7.11. | 9:00Zaměstnanecké benefity a jejich daňové dopadyPrahaMgr. Ondřej Dráb
šipka přihláška na kurz

více informací
8.11. | 9:00Občanský soudní řád – řízení před soudem I. stupněJUDr. Ivana Švehlová
šipka přihláška na kurz

více informací
11.11. | 9:00Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u POPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
12.11. | 9:00Pohled dítěte na domácí násilíPrahaMgr. Veronika Andrtová
šipka přihláška na kurz

více informací
13.11. | 9:00Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2019PrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
13.11. | 9:00Školský zákon v praxiPrahaMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
14.11. - 15.11.Jak mít šťastné zaměstnancePrahaMgr. et. Mgr. Ladislav Koubek MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
14.11. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - JUDr. Renáta Šínová Ph.D.PrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
14.11. | 9:00Výpočet SJM a všechny společné operace spojené se SJM (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)PrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.11. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé - Mgr. Vladimír Polák - soudce Okresního soudu v Novém JičíněMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
20.11. | 9:00Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2019BrnoIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
20.11. | 9:00Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů-Mgr. Hynek Zoubek - soudce Nejvyššího soudu ČROlomoucMgr. Hynek Zoubek
šipka přihláška na kurz

více informací
21.11. | 9:00Aktuální otázky zákoníku práce a jeho novelizacePrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
22.11. | 9:00Občanský soudní řád – řízení před soudem I. stupněJUDr. Ivana Švehlová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.11. | 9:00Rétorika a umění prezentace s Alešem ZbořilemBrnoMgr. Aleš Zbořil
šipka přihláška na kurz

více informací
26.11. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyBrnoIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
26.11. | 9:00Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákonaPrahaMgr. David Marek
šipka přihláška na kurz

více informací
26.11. | 9:00Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – VČETNĚ AKTUALIT Z REKODIFIKACEPrahaIng. Zdeňka Fialová
šipka přihláška na kurz

více informací
26.11. | 9:00Zákon o obcíchPrahaJUDr. Adam Furek
šipka přihláška na kurz

více informací
27.11. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím-lektor je zaměstnanec Ministerstva vnitra, spoluautor komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
27.11. | 9:00Výpočet SJM a všechny společné operace s ním spojené (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)Mgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.11. | 9:00Loterijní zákon a hazardní legislativaPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
28.11. | 9:00Spoluvlastnictví a jeho likvidaceMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.11. | 9:00Zákon o kontrole v praxiPrahaIng. Tomáš Pösl
šipka přihláška na kurz

více informací
29.11. | 9:00Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte - Prof. PhDr. Lenka Šulová CSc. - Katedra psychologie FF UKPrahaProf. PhDr. Lenka Šulová CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
3.12. | 9:00FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky 2020PrahaIng. Martin Šabo
šipka přihláška na kurz

více informací
3.12. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
5.12. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - JUDr. Lubomír PtáčekPrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
5.12. | 9:00Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotacíPrahaJUDr. Zdeněk Lankaš
šipka přihláška na kurz

více informací
9.12. - 10.12.Opatrovnictví - nejpalčivější témataMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
10.12. | 9:00Jednotlivé způsoby skončení pracovního poměruPrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
11.12. - 12.12.Správní řád paragraf po paragrafuPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací