Kurzy a semináře

termínnázev kurzumístolektor
21.1. | 9:00Aktuální otázky stávající právní úpravy dovolené a překážek v práci, legislativní novinkyPrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
21.1. | 9:00Správní řízení v praxi (krok za krokem)PrahaJUDr. Myron Zajonc
šipka přihláška na kurz

více informací
21.1. | 9:00Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACE - PŘESUN Z 3.12., ZMĚNA LEKTORAPrahaIng. Zdeňka Fialová
šipka přihláška na kurz

více informací
22.1. | 10:00Jak se bránit proti stresu a jak ho využítPrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
23.1. | 9:00Povolení k umístění herního prostoru – průvodce správním řízením krok za krokem.PrahaMgr. Petra Razím Ďurovičová
šipka přihláška na kurz

více informací
23.1. | 9:00Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – VČETNĚ AKTUALIT Z REKODIFIKACEPrahaIng. Zdeňka Fialová
šipka přihláška na kurz

více informací
23.1. | 9:00Zákon o pozemních komunikacíchPrahaIng. Martin Moravec Ph. D.
šipka přihláška na kurz

více informací
24.1. | 9:00Nový přestupkový zákon z pohledu judikatury NSS ČRPrahaProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
24.1. | 9:00Syndrom vyhoření, stres a techniky zvládání stresuPrahaMgr. Aneta Langrová
šipka přihláška na kurz

více informací
27.1. | 9:00Opravné prostředky ve správním řízeníPrahaJUDr. Bc. Pavel Vetešník Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
27.1. | 9:00Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika v regionálním školstvíPrahaMgr. Bc. Pavel Šimáček
šipka přihláška na kurz

více informací
27.1. | 9:00Zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSSPrahaJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.1. | 9:00Časté nedostatky a typová pochybení v rámci realizace dotovaných „EU projektů“ se zaměřením na oblast veřejných zakázekPrahaIng. Jiří Machát MSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.1. | 9:00Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů - AKREDITACE MPSVPrahaPhDr. Jaroslav Šturma
šipka přihláška na kurz

více informací
28.1. | 9:00Komunikace s problémovými klienty z pohledu psychologa – 1. dílPrahaMgr. Katarína Durecová
šipka přihláška na kurz

více informací
28.1. | 9:00Veřejné zakázky pro malé dodavatele a podnikatelské subjektyPrahadoc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.1. | 9:00Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019PrahaMgr. Otakar Ludvík
šipka přihláška na kurz

více informací
28.1. - 29.1.Zákon o úřednících ÚSC paragraf po paragrafuPrahaMgr. Kristina Chrástková
šipka přihláška na kurz

více informací
29.1. | 9:00Kyberšikana ve školstvíPrahaIng. Petr Šmíd
šipka přihláška na kurz

více informací
29.1. | 9:00Mezinárodní přeprava zboží – kompletní know howPrahaIng. Martin Sarnovský
šipka přihláška na kurz

více informací
29.1. | 9:00Účetnictví příspěvkových organizací pro školyPrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
30.1. | 9:00Nastavení finanční kontroly z pohledu Ministerstva financíPrahaMgr. Jana Czudek Kranecová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
30.1. | 9:00Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizacíPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
30.1. | 9:00Péče o majetek obcePrahaMgr. František Malý
šipka přihláška na kurz

více informací
30.1. | 9:00Silniční úřady – působnost, specifika správních řízeníPrahaJUDr. Ladislav Hireš
šipka přihláška na kurz

více informací
30.1. | 9:00Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy- aktuality a praxePraha Petra Shonová DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
30.1. | 9:00Zákoník práce - aktuality pro rok 2020PrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
30.1. - 31.1.Živnostenský zákon + činnost živnostenských úřadů - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
31.1. | 9:00Poměřování veřejných zájmů v ochraně přírody a krajinyPrahaJUDr. Vojtěch Vomáčka Ph.D., LL.M.
šipka přihláška na kurz

více informací
3.2. | 9:00Projednávání přestupků obecní a městskou policiíPrahaJUDr. Bc. Pavel Vetešník Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
4.2. | 9:00Interní audit z pohledu Ministerstva financí ČRPrahaIng. Jan Lokajíček
šipka přihláška na kurz

více informací
4.2. | 9:00Kupní smlouva a smlouva o díloPrahaDoc. JUDr. Ivana Štenglová
šipka přihláška na kurz

více informací
4.2. | 9:00Novela insolvenčního zákonaPrahaMgr. Ing. Klára Vítková
šipka přihláška na kurz

více informací
4.2. | 9:00Občanské průkazy a cestovní doklady - změny a dopady nové právní úpravyPrahaMgr. Veronika Zalomová
šipka přihláška na kurz

více informací
4.2. | 9:00Zákon č. 106/1999 Sb. - související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu s přihlédnutím k novelePrahaMgr. Jan Jančík
šipka přihláška na kurz

více informací
4.2. | 9:30SJM 1.díl: Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího souduPrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
5.2. | 9:001.díl Státní služba - Výběrové řízení krok za krokemPrahaIng. Zdeňka Pikešová MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
5.2. - 6.2.Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČRPrahaJUDr. Jiří Doležílek
JUDr. Zdeněk Novotný
šipka přihláška na kurz

více informací
6.2. | 9:00FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky 2020PrahaIng. Martin Šabo
šipka přihláška na kurz

více informací
6.2. | 9:00Krizové řízeníPrahaJUDr. Jan Soviš
šipka přihláška na kurz

více informací
6.2. | 9:00Pomocný analytický přehled PAP -pokročilýPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
6.2. | 9:00Pravidla ukládání dokumentů a elektronické skartační řízení u veřejnoprávních původcůPrahaMgr. Linda Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
6.2. | 9:00Správní řád paragraf po paragrafuPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
6.2. | 9:00Stylistika + pravopis nejen u úředních písemností a gramatické jevy, ve kterých se často chybuje / Norma ČSN 01 6910PrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
6.2. | 9:00Veřejnosprávní kontrola praktickyPrahaIng. Juraj Brigant
šipka přihláška na kurz

více informací
6.2. | 10:00Novela inkluzivní vyhlášky, speciál pro mateřské školyPrahaBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
7.2. | 9:00Domácí násilí z pohledu policejní a soudní praxePrahaJUDr. Tomáš Durdík
šipka přihláška na kurz

více informací
7.2. | 9:00Komunikace s problémovým klientem v praxiPrahaPhDr. Ingrid Matoušková PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
7.2. | 9:00Zneužití zákona č. 106/1999 Sb. ve správním řízení se soudcem NSSPrahaProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
7.2. | 9:30Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku a problematika tím souvisejícíPrahaJUDr. Bc. Jiří Říha Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
10.2. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočetPrahaIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
10.2. | 9:00Odpovědnost za škodu v dopravěPrahaJUDr. Petr Vojtek
šipka přihláška na kurz

více informací
10.2. | 9:00Zákon o hlavním městě Praze a statut hl. m. PrahyPrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
11.2. | 9:00Ochrana osobních údajů ve zdravotnictvíPrahaJUDr. Jiří Navrátil
šipka přihláška na kurz

více informací
11.2. | 9:00Zákon o pohřebnictví se zaměřením na přehled změn a aplikační praxiPrahaTh.Lic. Tomáš Kotrlý Th.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
11.2. - 12.2.Zákon o úřednících ÚSC paragraf po paragrafuMgr. Kristina Chrástková
šipka přihláška na kurz

více informací
12.2. | 9:00Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC pro zřizovatelePrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
12.2. | 9:00Trestní odpovědnost právnických osobPrahaProf. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
šipka přihláška na kurz

více informací
12.2. | 9:00Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikacePrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
12.2. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnostiPraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
12.2. | 10:00Temná trojice - psychopatie – machiavelismus – narcismusPrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
13.2. | 9:00Naplňování principů 3E ve veřejném nakupováníPrahaIng. Valdemar Adamiš
šipka přihláška na kurz

více informací
13.2. | 9:00Veřejná podporaPrahaMgr. Matěj Kliman
šipka přihláška na kurz

více informací
13.2. | 9:00Zadávání veřejných zakázek financovaných z ESI fondů bez rizika finančních opravPrahaMgr. Martin Čech
šipka přihláška na kurz

více informací
18.2. | 9:00Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte včetně problematiky výlučné a střídavé péče a výhradní péče otce - MPSV AKREDITACEPrahaProf. PhDr. Lenka Šulová CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
18.2. | 9:00Specifika právní úpravy dopravních staveb, procesní úprava a výkon speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb.PrahaJUDr. Ladislav Hireš
šipka přihláška na kurz

více informací
18.2. | 9:30Přestupky podle živnostenského zákonaPrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
19.2. | 9:00Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízenéPrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
20.2. | 9:00Pochybení při nakládání s obecním majetkemPrahaJUDr. Adam Furek
šipka přihláška na kurz

více informací
20.2. | 9:00Pracovní právo v judikatuře Ústavního souduPrahaJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
20.2. | 9:00Stávající právní úprava rozvázání pracovního poměru, aktuální otázky a legislativní novinkyPrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
20.2. | 9:00Ústavní stížnost - kdy ji nepodávat, kdy ano, jak ji napsat, čemu se vyhnout a co použítPrahaJUDr. Tomáš Lichovník
šipka přihláška na kurz

více informací
20.2. | 9:00Veřejné zakázky ve stavebnictvíPrahaMgr. Pavel Herman
šipka přihláška na kurz

více informací
20.2. | 9:00Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u POPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
21.2. | 9:00Syndrom vyhoření, stres a techniky zvládání stresuPrahaMgr. Aneta Langrová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.2. | 9:00Exekuce srážkami ze mzdy v praxiPrahaIng. Mgr. Antonín Toman
šipka přihláška na kurz

více informací
25.2. | 9:00Komunikace s problémovými klienty z pohledu psychologa – 2. dílPrahaMgr. Katarína Durecová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.2. | 9:00Péče o majetek obcePrahaMgr. František Malý
šipka přihláška na kurz

více informací
25.2. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím včetně aktualit z novely 24. 4. 2019PrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
25.2. | 9:00Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACEPrahaJUDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
26.2. | 10:00Dotační podvodyPrahaJUDr. Jan Chocholatý Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
26.2. | 10:00Jak se bránit proti stresu a jak ho využítPrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
27.2. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
27.2. | 9:00Schvalování technické způsobilosti vozidelPrahaIng. Martin Tichý
šipka přihláška na kurz

více informací
27.2. | 9:00Zákon o kontrole v praxiPrahaIng. Tomáš Pösl
šipka přihláška na kurz

více informací
27.2. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSV i MVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
28.2. | 9:00Časté nedostatky a typová pochybení v rámci realizace dotovaných „EU projektů“ se zaměřením na oblast veřejných zakázekPrahaIng. Jiří Machát MSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.2. | 9:00Odborná způsobilost dle § 111 zákona č. 250/2016 Sb. a příprava na ni - 1. dílPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
28.2. | 9:00Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí a Řízení o svéprávnosti.PrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
28.2. | 9:00Spisová služba pro praxiPrahaMgr. Radek Pokorný
šipka přihláška na kurz

více informací
2.3. | 9:00PRÁVNÍ POMĚRY A ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTEV ÚSC a související problematika - podrobný výklad aktuální právní úpravy s důrazem na možné aplikační problémy v obcích (městských částech) a jejich eliminaci, informace o připravovaných legislativních změnách v dané oblastiPrahaIng. Jana Krumlová
šipka přihláška na kurz

více informací
3.3. | 9:00Územní plánování – aktuality a praxe z pohledu MMRPrahaIng. Roman Vodný PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
4.3. | 9:00Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývojPrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
4.3. | 9:00Zákon o střelných zbraních a střelivuPrahaMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
4.3. - 5.3.Personalistika příspěvkových organizací obcí a krajů (s výjimkou školských PO)PrahaJUDr. Jiří Doležílek
Mgr. Kristina Chrástková
JUDr. Zdeněk Novotný
šipka přihláška na kurz

více informací
5.3. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
5.3. | 9:00Silniční úřady – působnost, specifika správních řízeníPrahaJUDr. Ladislav Hireš
šipka přihláška na kurz

více informací
5.3. | 9:00Školský zákonPrahaPhDr. Mgr. Jiří Valenta
šipka přihláška na kurz

více informací
5.3. | 10:00Česká školní inspekce v souvislostechPrahaBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
6.3. | 9:00Základní pravidla pro mediální komunikaci ve státní správěPrahaMgA. Martin Ayrer
šipka přihláška na kurz

více informací
9.3. | 9:00Veřejné zakázky ve zdravotnictvíPrahaMgr. Milan Šebesta LL.M.
šipka přihláška na kurz

více informací
10.3. | 9:00Správní řízení dle zákona o státní službě v praxiPrahaMgr. Veronika Šumeldová
šipka přihláška na kurz

více informací
10.3. | 9:00Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACEPrahaJUDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
10.3. | 9:00Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nichPrahaJUDr. Myron Zajonc
šipka přihláška na kurz

více informací
10.3. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
11.3. | 9:002.díl Státní služba – Služební poměr od A až po ZPrahaIng. Zdeňka Pikešová MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
11.3. | 9:00Kyberšikana ve školstvíPrahaIng. Petr Šmíd
šipka přihláška na kurz

více informací
11.3. | 10:00Jak se bránit proti stresu a jak ho využítPrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
12.3. | 9:00Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizacíPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
12.3. | 9:00Pronájem bytů a nebytových prostor z pohledu soudkyně NSPrahaJUDr. Pavlína Brzobohatá
šipka přihláška na kurz

více informací
12.3. | 9:00Veřejnosprávní kontrola praktickyPrahaIng. Juraj Brigant
šipka přihláška na kurz

více informací
12.3. | 9:00Zadávání veřejných zakázek financovaných z ESI fondů bez rizika finančních opravPrahaMgr. Martin Čech
šipka přihláška na kurz

více informací
13.3. | 9:00Nový přestupkový zákon z pohledu judikatury NSS ČRPrahaProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
16.3. | 9:00Chyby a rizika vyplývající z řízení a realizace evropských projektůPrahaIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
šipka přihláška na kurz

více informací
16.3. | 9:00Mezinárodní přeprava zboží – kompletní know howPrahaIng. Martin Sarnovský
šipka přihláška na kurz

více informací
16.3. | 9:00Přestupky podle stavebního právaPrahaDoc. JUDr. Helena Prášková CSc.
JUDr. Ing. Josef Staša CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
16.3. | 9:00Zákon o hlavním městě Praze a statut hl. m. PrahyPrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
16.3. | 10:00Exekuční řízení s cizím prvkemPrahaJUDr. Miroslava Jirmanová
šipka přihláška na kurz

více informací
17.3. | 9:00Rétorika a vystupování na veřejnostiPrahaMgr. Soňa Marková
šipka přihláška na kurz

více informací
17.3. | 9:30SJM 2.díl: Výpočet SJM a všechny společné operace s ním spojené (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)PrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
18.3. | 9:00Nastavení finanční kontroly z pohledu Ministerstva financíPrahaMgr. Jana Czudek Kranecová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
18.3. | 9:00Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální soudní judikaturyPrahaMgr. Vladimír Dlouhý DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
18.3. | 9:00Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníkyPrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
18.3. | 9:00Vedlejší hospodářská činnost ÚSC - shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizace vedlejší hospodářské činnostiPrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
18.3. | 9:00Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikacePrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
18.3. - 19.3.Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČROlomoucJUDr. Jiří Doležílek
JUDr. Zdeněk Novotný
šipka přihláška na kurz

více informací
18.3. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnostiPraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
19.3. | 9:00Náprava vadných rozhodnutí ve správních řízeníchPrahaMgr. Jan Břeň
šipka přihláška na kurz

více informací
19.3. | 9:00Pracovnělékařské služby a nemoci z povoláníPrahaJUDr. Jan Horecký Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.3. | 9:00Specifika právní úpravy dopravních staveb, procesní úprava a výkon speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb.PrahaJUDr. Ladislav Hireš
šipka přihláška na kurz

více informací
19.3. | 9:00Time management s Alešem ZbořilemPrahaMgr. Aleš Zbořil
šipka přihláška na kurz

více informací
19.3. | 9:00Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - aktuality a praxePrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
20.3. | 9:00Umění asertivního jednáníPrahaMgr. Aneta Langrová
šipka přihláška na kurz

více informací
20.3. | 9:00Určení výživného a svěření dítěte do péče dle aktuálních nálezů Ústavního souduPrahaJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
23.3. | 10:00Trestný čin přijetí úplatku a podplaceníPrahaJUDr. Jan Chocholatý Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
24.3. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
24.3. | 9:00Komunikace s problémovými klienty z pohledu psychologa – 3. dílPrahaMgr. Katarína Durecová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.3. | 9:00Kyberšikana ve školstvíOlomoucIng. Petr Šmíd
šipka přihláška na kurz

více informací
24.3. | 9:00Opravné prostředky ve správním řízeníPrahaJUDr. Bc. Pavel Vetešník Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
24.3. | 9:00Pohled dítěte na domácí násilíPrahaMgr. Veronika Andrtová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.3. | 9:00Povolení k umístění herního prostoru – průvodce správním řízením krok za krokem.PrahaMgr. Petra Razím Ďurovičová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.3. | 9:00Časté nedostatky a typová pochybení v rámci realizace dotovaných „EU projektů“ se zaměřením na oblast veřejných zakázekPrahaIng. Jiří Machát MSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
25.3. | 9:00Výběrové řízení - Jak poznat pomocí grafologie vlastnosti,kompetence a dovednosti uchazeče o zaměstnáníPrahaIng. Hedviga Pečená
šipka přihláška na kurz

více informací
25.3. | 10:00Temná trojice - psychopatie – machiavelismus – narcismusPrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
26.3. | 9:00Matriční agenda - teorie a praxePrahaBc. Pavlína Bartáková
šipka přihláška na kurz

více informací
26.3. | 9:00Nové prostředky komunikace (Facebook)PrahaBc. Jan Novák
šipka přihláška na kurz

více informací
26.3. | 9:00Odborná způsobilost dle § 111 zákona č. 250/2016 Sb. a příprava na ni - 2. dílPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
26.3. | 9:00Pomocný analytický přehled PAP - začátečníciPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
26.3. | 9:00Zákon o zadávání veřejných zakázek se zaměřením na zadávací řízeníPrahaMgr. Pavel Herman
šipka přihláška na kurz

více informací
26.3. | 9:00Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019PrahaMgr. Otakar Ludvík
šipka přihláška na kurz

více informací
26.3. | 10:00Problematika medikace a zdravotnických úkonů v resortu školstvíPrahaBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
27.3. | 9:00Poměřování veřejných zájmů v ochraně přírody a krajinyPrahaJUDr. Vojtěch Vomáčka Ph.D., LL.M.
šipka přihláška na kurz

více informací
27.3. | 9:00Veřejné zakázky malého rozsahu v praxiPrahaJUDr. Lenka Matochová
šipka přihláška na kurz

více informací
30.3. | 9:00Možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaciPrahaJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
30.3. | 9:00Školský zákon v praxiBrnoMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
31.3. | 9:00Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady)BrnoMgr. Veronika Doležalová
šipka přihláška na kurz

více informací
2.4. | 9:00Pedagog mezi paragrafyPrahaPhDr. Mgr. Jiří Valenta
šipka přihláška na kurz

více informací
2.4. | 9:00Veřejná podpora - praktická aplikace pravidelPrahaJUDr. Michael Kincl
šipka přihláška na kurz

více informací
2.4. | 9:00Veřejné zakázky ve zdravotnictvíPrahaJUDr. Michal Krenk Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
2.4. | 9:00Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotacíPrahaJUDr. Zdeněk Lankaš
šipka přihláška na kurz

více informací
3.4. | 9:00Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývojBrnoIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
3.4. | 9:00Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte včetně problematiky výlučné a střídavé péče a výhradní péče otce - MPSV AKREDITACEPrahaProf. PhDr. Lenka Šulová CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
6.4. | 9:00Pravidla ukládání dokumentů a elektronické skartační řízení u veřejnoprávních průvodcůPrahaMgr. Linda Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
7.4. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé - akreditace MV + MPSV!OlomoucMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
7.4. | 9:00Kyberšikana ve školstvíBrnoIng. Petr Šmíd
šipka přihláška na kurz

více informací
7.4. | 9:00Ochrana osobních údajů ve zdravotnictvíPrahaJUDr. Jiří Navrátil
šipka přihláška na kurz

více informací
7.4. | 9:00Pomocný analytický přehled PAP -pokročilýPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
7.4. | 9:00Silniční úřady – působnost, specifika správních řízeníPrahaJUDr. Ladislav Hireš
šipka přihláška na kurz

více informací
7.4. | 9:30SJM 1. díl: Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího souduPrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
8.4. | 9:003.díl Státní služba – Služební hodnocení v praxiPrahaIng. Zdeňka Pikešová MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
8.4. - 9.4.Kdo plní vůči řediteli školy úkoly zaměstnavatele dle judikatury Nejvyššího soudu ČRPrahaJUDr. Jiří Doležílek
JUDr. Zdeněk Novotný
šipka přihláška na kurz

více informací
15.4. - 16.4.Domácí násilí ve 21. století, úskalí a pastiPrahadoc. PhDr. Ludmila Čírtková CSc.
JUDr. Tomáš Durdík
Mgr. Petr Hýl
npor. Bc. Andrea Kornetová
JUDr. Daniela Kovářová
Mgr. Jitka Měřínská
PhDr. Jana Procházková
šipka přihláška na kurz

více informací
15.4. | 9:00Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníkyPrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
15.4. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnostiPraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
15.4. | 10:00Jak se bránit proti stresu a jak ho využítPrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
16.4. | 9:00FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky 2020PrahaIng. Martin Šabo
šipka přihláška na kurz

více informací
16.4. | 9:00Jak se zbavit neschopného zaměstnance a další v praxi problémová ustanovení zákoníku prácePrahaJUDr. Jan Horecký Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
16.4. | 9:00Krizové řízeníPrahaJUDr. Jan Soviš
šipka přihláška na kurz

více informací
16.4. | 9:00Novela insolvenčního zákonaPrahaMgr. Ing. Klára Vítková
šipka přihláška na kurz

více informací
16.4. | 9:00Odborná způsobilost dle § 111 zákona č. 250/2016 Sb. a příprava na ni - 1. dílPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
16.4. | 9:00Zadávání veřejných zakázek financovaných z ESI fondů bez rizika finančních opravPrahaMgr. Martin Čech
šipka přihláška na kurz

více informací
16.4. | 10:00Česká školní inspekce v souvislostechPrahaBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
17.4. | 9:00Péče o majetek obcePrahaMgr. František Malý
šipka přihláška na kurz

více informací
17.4. | 9:00Zákon o hlavním městě Praze a statut hl. m. PrahyPrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
17.4. | 9:00Změny v posuzování dočasné pracovní neschopnosti - eNeschopenkaPrahaJUDr. František Vlasák
šipka přihláška na kurz

více informací
17.4. | 9:00Zneužití zákona č. 106/1999 Sb. ve správním řízení se soudcem NSSPrahaProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
20.4. | 9:00PRÁVNÍ POMĚRY A ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTEV ÚSC a související problematika - podrobný výklad aktuální právní úpravy s důrazem na možné aplikační problémy v obcích (městských částech) a jejich eliminaci, informace o připravovaných legislativních změnách v dané oblastiPrahaIng. Jana Krumlová
šipka přihláška na kurz

více informací
21.4. | 9:00Aktuální otázky stávající právní úpravy dovolené a překážek v práci, legislativní novinkyPrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
21.4. | 9:00Dítě při rozchodu rodičů ve světle dynamiky a systemiky rodinných vztahů - AKREDITACE MPSVPrahaPhDr. Jaroslav Šturma
šipka přihláška na kurz

více informací
21.4. | 9:00Interní audit z pohledu Ministerstva financí ČRPrahaIng. Jan Lokajíček
šipka přihláška na kurz

více informací
21.4. | 9:00Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACEBrnoJUDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
21.4. | 9:00Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy - AKREDITOVÁNO MŠMT!PrahaIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
22.4. - 23.4.Správní řád paragraf po paragrafuPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
22.4. | 9:00Účetnictví příspěvkových organizací pro školyBrnoIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
23.4. | 9:00Naplňování principů 3E ve veřejném nakupováníPrahaIng. Valdemar Adamiš
šipka přihláška na kurz

více informací
23.4. | 9:00Pracovní právo v judikatuře Ústavního souduPrahaJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
23.4. | 9:00Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – VČETNĚ AKTUALIT Z REKODIFIKACEPrahaIng. Zdeňka Fialová
šipka přihláška na kurz

více informací
23.4. | 9:00Ústavní stížnost - kdy ji nepodávat, kdy ano, jak ji napsat, čemu se vyhnout a co použítPrahaJUDr. Tomáš Lichovník
šipka přihláška na kurz

více informací
23.4. | 9:00Veřejné zakázky ve stavebnictvíPrahaMgr. Pavel Herman
šipka přihláška na kurz

více informací
23.4. | 9:00Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u POPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.4. | 9:00Techniky asertivní komunikacePrahaMgr. Aneta Langrová
šipka přihláška na kurz

více informací
27.4. | 9:00Domácí násilí z pohledu policejní a soudní praxePrahaJUDr. Tomáš Durdík
šipka přihláška na kurz

více informací
27.4. | 9:00Kyberšikana ve školstvíPrahaIng. Petr Šmíd
šipka přihláška na kurz

více informací
27.4. | 9:00Školský zákon v praxiPrahaMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
27.4. | 9:00Zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSSPrahaJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.4. | 9:00Komunikace s problémovými klienty z pohledu psychologa – 1. dílPrahaMgr. Katarína Durecová
šipka přihláška na kurz

více informací
28.4. | 9:00Specifika právní úpravy dopravních staveb, procesní úprava a výkon speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb.PrahaJUDr. Ladislav Hireš
šipka přihláška na kurz

více informací
28.4. | 9:00Zákon č. 106/1999 Sb. - související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu s přihlédnutím k novelePrahaMgr. Jan Jančík
šipka přihláška na kurz

více informací
29.4. | 10:00Temná trojice - psychopatie – machiavelismus – narcismusPrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
30.4. | 9:00Matriční agenda - teorie a praxePrahaBc. Pavlína Bartáková
šipka přihláška na kurz

více informací
30.4. | 9:00Zákon o kontrole v praxiPrahaIng. Tomáš Pösl
šipka přihláška na kurz

více informací
30.4. | 9:00Zákoník práce - aktuality pro rok 2020PrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
4.5. | 9:00Chyby a rizika vyplývající z řízení a realizace evropských projektůPrahaIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
šipka přihláška na kurz

více informací
5.5. | 9:00Pomocný analytický přehled PAP - začátečníciPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
5.5. | 9:00Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darůPrahaJUDr. Lukáš Glaser
šipka přihláška na kurz

více informací
5.5. | 9:30Podílové spoluvlastnictvíPrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
6.5. | 9:004. díl Státní služba – Odměňování a benefityPrahaIng. Zdeňka Pikešová MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
11.5. | 9:00Zákon o hlavním městě Praze a statut hl. m. PrahyPrahaJUDr. Martina Děvěrová MPA
šipka přihláška na kurz

více informací
11.5. | 9:00Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika v regionálním školstvíPrahaMgr. Bc. Pavel Šimáček
šipka přihláška na kurz

více informací
12.5. | 9:00Řízení o přestupcích ve vazbě na správní řádPrahaJUDr. Myron Zajonc
šipka přihláška na kurz

více informací
12.5. | 9:00Správní řízení dle zákona o státní službě v praxiPrahaMgr. Veronika Šumeldová
šipka přihláška na kurz

více informací
12.5. | 9:00Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACEPrahaJUDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
12.5. | 9:00Veřejné zakázky pro malé dodavatele a podnikatelské subjektyPrahadoc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
13.5. | 9:00Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC pro zřizovateleBrnoIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
13.5. | 9:00Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníkyPrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
13.5. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnostiPraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Nakládání s majetkem státu dle zákona č. 219/2000 Sb. – aktuality a praxePrahaJUDr. Dagmar Tyšerová
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizacíPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Pracovnělékařské služby a nemoci z povoláníPrahaJUDr. Jan Horecký Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte včetně problematiky výlučné a střídavé péče a výhradní péče otce - MPSV AKREDITACEPrahaProf. PhDr. Lenka Šulová CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Silniční úřady – působnost, specifika správních řízeníPrahaJUDr. Ladislav Hireš
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Zadávání veřejných zakázek financovaných z ESI fondů bez rizika finančních opravPrahaMgr. Martin Čech
šipka přihláška na kurz

více informací
14.5. | 9:00Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy- aktuality a praxePraha Petra Shonová DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
15.5. | 9:00Základní pravidla pro mediální komunikaci ve státní správěPrahaMgA. Martin Ayrer
šipka přihláška na kurz

více informací
18.5. | 9:00Komunikace s problémovým klientem v praxiPrahaPhDr. Ingrid Matoušková PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
18.5. | 9:00Mezinárodní přeprava zboží – kompletní know howPrahaIng. Martin Sarnovský
šipka přihláška na kurz

více informací
18.5. | 9:00PRÁVNÍ POMĚRY A ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTEV ÚSC a související problematika - podrobný výklad aktuální právní úpravy s důrazem na možné aplikační problémy v obcích (městských částech) a jejich eliminaci, informace o připravovaných legislativních změnách v dané oblastiPrahaIng. Jana Krumlová
šipka přihláška na kurz

více informací
19.5. | 9:00Opravné prostředky ve správním řízeníPrahaJUDr. Bc. Pavel Vetešník Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.5. | 9:00Rétorika a vystupování na veřejnostiPrahaMgr. Soňa Marková
šipka přihláška na kurz

více informací
19.5. | 9:00Stávající právní úprava rozvázání pracovního poměru, aktuální otázky a legislativní novinkyPrahaJUDr. Michael Košnar
šipka přihláška na kurz

více informací
19.5. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSV i MVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
19.5. | 9:00Zákon o zadávání veřejných zakázek se zaměřením na zadávací řízeníPrahaMgr. Pavel Herman
šipka přihláška na kurz

více informací
20.5. | 9:00Kyberšikana ve školstvíOlomoucIng. Petr Šmíd
šipka přihláška na kurz

více informací
20.5. | 9:00Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální soudní judikaturyPrahaMgr. Vladimír Dlouhý DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
20.5. | 9:00Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikacePrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
20.5. - 21.5.Personalistika příspěvkových organizací obcí a krajů (s výjimkou školských PO)PrahaJUDr. Jiří Doležílek
JUDr. Zdeněk Novotný
šipka přihláška na kurz

více informací
21.5. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
21.5. | 9:00Odborná způsobilost dle § 111 zákona č. 250/2016 Sb. a příprava na ni - 2. dílPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
21.5. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím včetně aktualit z novely 24. 4. 2019PrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
21.5. | 9:00Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - aktuality a praxePrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
22.5. | 9:00Opatrovnictví se zaměřením na přijetí do sociální služby bez souhlasu a vážně míněného nesouhlasu při umisťování do sociálních služebPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
22.5. | 9:00Techniky asertivní komunikacePrahaMgr. Aneta Langrová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.5. | 9:00Nový přestupkový zákon z pohledu judikatury NSS ČRPrahaProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
25.5. | 9:00Zákon o pohřebnictví se zaměřením na přehled změn a aplikační praxiPrahaTh.Lic. Tomáš Kotrlý Th.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
26.5. | 9:00Komunikace s problémovými klienty z pohledu psychologa – 2. dílPrahaMgr. Katarína Durecová
šipka přihláška na kurz

více informací
26.5. | 9:00Pochybení při nakládání s obecním majetkemPrahaJUDr. Adam Furek
šipka přihláška na kurz

více informací
26.5. | 9:00Povolení k umístění herního prostoru – průvodce správním řízením krok za krokem.PrahaMgr. Petra Razím Ďurovičová
šipka přihláška na kurz

více informací
26.5. | 9:00Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxiPrahaJUDr. Mgr. Stanislav Körner
šipka přihláška na kurz

více informací
27.5. | 9:00Vedlejší hospodářská činnost ÚSC - shrnutí klíčových požadavků a doporučených postupů pro realizace vedlejší hospodářské činnostiBrnoIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
27.5. | 9:00Výběrové řízení - Jak poznat pomocí grafologie vlastnosti,kompetence a dovednosti uchazeče o zaměstnáníPrahaIng. Hedviga Pečená
šipka přihláška na kurz

více informací
28.5. | 9:00Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady)PrahaMgr. Veronika Doležalová
šipka přihláška na kurz

více informací
28.5. | 9:00Péče o majetek obcePrahaMgr. František Malý
šipka přihláška na kurz

více informací
28.5. | 9:00Veřejná podporaPrahaMgr. Matěj Kliman
šipka přihláška na kurz

více informací
28.5. | 9:00Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019PrahaMgr. Otakar Ludvík
šipka přihláška na kurz

více informací
28.5. | 10:00Problematika medikace a zdravotnických úkonů v resortu školstvíPrahaBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
29.5. | 9:00Poměřování veřejných zájmů v ochraně přírody a krajinyPrahaJUDr. Vojtěch Vomáčka Ph.D., LL.M.
šipka přihláška na kurz

více informací
29.5. | 9:00Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celkůPrahaIng. Lenka Stromšíková
Ing. Zdeněk Studeník
šipka přihláška na kurz

více informací
1.6. | 9:00Veřejné zakázky ve zdravotnictvíPrahaMgr. Milan Šebesta LL.M.
šipka přihláška na kurz

více informací
2.6. | 9:00Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizacíPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
2.6. | 9:00Projednávání přestupků obecní a městskou policiíPrahaJUDr. Bc. Pavel Vetešník Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
2.6. | 9:00Specifika právní úpravy dopravních staveb, procesní úprava a výkon speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb.PrahaJUDr. Ladislav Hireš
šipka přihláška na kurz

více informací
2.6. | 9:00Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy - AKREDITOVÁNO MŠMT!PrahaIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
2.6. | 9:30Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
3.6. | 9:00Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývojPrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé - akreditace MV + MPSV!PrahaMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00Náprava vadných rozhodnutí ve správních řízeníchPrahaMgr. Jan Břeň
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00Pomocný analytický přehled PAP -pokročilýPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00Schvalování technické způsobilosti vozidelPrahaIng. Martin Tichý
šipka přihláška na kurz

více informací
4.6. | 9:00Školský zákonPrahaPhDr. Mgr. Jiří Valenta
šipka přihláška na kurz

více informací
5.6. | 9:00Chyby a rizika vyplývající z řízení a realizace evropských projektůPrahaIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
šipka přihláška na kurz

více informací
5.6. | 9:00Spisová služba pro praxiPrahaMgr. Radek Pokorný
šipka přihláška na kurz

více informací
8.6. | 9:00Kyberšikana ve školstvíPrahaIng. Petr Šmíd
šipka přihláška na kurz

více informací
8.6. | 9:00Systém auditu a kontroly v rámci EU fondů v ČRPrahaIng. Jiří Machát MSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
9.6. | 9:00Naplňování principů 3E ve veřejném nakupováníPrahaIng. Valdemar Adamiš
šipka přihláška na kurz

více informací
9.6. | 9:00Stavební zákon prakticky a přehledně s použitím judikatury správních soudů včetně INFORMACÍ Z REKODIFIKACEPrahaJUDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
10.6. | 10:00Dotační podvodyPrahaJUDr. Jan Chocholatý Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
11.6. | 9:00Ochrana osobních údajů ve zdravotnictvíPrahaJUDr. Jiří Navrátil
šipka přihláška na kurz

více informací
11.6. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
11.6. | 9:00Veřejnosprávní kontrola praktickyPrahaIng. Juraj Brigant
šipka přihláška na kurz

více informací
11.6. | 9:00Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotacíPrahaJUDr. Zdeněk Lankaš
šipka přihláška na kurz

více informací
12.6. | 9:00Techniky asertivní komunikacePrahaMgr. Aneta Langrová
šipka přihláška na kurz

více informací
15.6. | 9:00Domácí násilí z pohledu policejní a soudní praxePrahaJUDr. Tomáš Durdík
šipka přihláška na kurz

více informací
16.6. | 9:00Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019PrahaMgr. Otakar Ludvík
šipka přihláška na kurz

více informací
16.6. | 9:30SJM 2. díl: Výpočet SJM a všechny společné operace s ním spojené (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)PrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
17.6. | 9:00Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízenéBrnoIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
18.6. | 9:00Exekuce srážkami ze mzdy v praxiPrahaIng. Mgr. Antonín Toman
šipka přihláška na kurz

více informací
18.6. | 9:00Péče o majetek obcePrahaMgr. František Malý
šipka přihláška na kurz

více informací
18.6. | 9:00Veřejná podpora - praktická aplikace pravidelPrahaJUDr. Michael Kincl
šipka přihláška na kurz

více informací
23.6. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
23.6. | 9:00Komunikace s problémovými klienty z pohledu psychologa – 3. dílPrahaMgr. Katarína Durecová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.6. | 9:00Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníkyPrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.6. | 9:00Registr smluv - aktuální vývojové tendencePrahaMgr. Martin Kraus
šipka přihláška na kurz

více informací
26.6. | 9:00Administrace VZ vlastními zaměstnanciPrahaJUDr. Lenka Matochová
šipka přihláška na kurz

více informací
26.6. | 9:00Územní plánování – aktuality a praxe z pohledu MMRPrahaIng. Roman Vodný PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
15.7. | 9:00Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníkyPrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
16.7. | 9:00Veřejná podporaPrahaMgr. Matěj Kliman
šipka přihláška na kurz

více informací
16.7. | 9:00Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019PrahaMgr. Otakar Ludvík
šipka přihláška na kurz

více informací
17.7. | 9:00Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí a Řízení o svéprávnosti.PrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
17.7. | 9:00Zneužití zákona č. 106/1999 Sb. ve správním řízení se soudcem NSSPrahaProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
20.7. | 9:00Chyby a rizika vyplývající z řízení a realizace evropských projektůPrahaIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
šipka přihláška na kurz

více informací
21.7. | 9:00Silniční úřady – působnost, specifika správních řízeníPrahaJUDr. Ladislav Hireš
šipka přihláška na kurz

více informací
21.7. | 9:00Stres a syndrom vyhoření státních úředníkůPrahaprof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
23.7. | 9:00Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxePrahaJUDr. Zdeněk Lankaš
šipka přihláška na kurz

více informací
30.7. | 9:00Veřejné zakázky pro malé dodavatele a podnikatelské subjektyPrahadoc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
18.8. | 9:00Specifika právní úpravy dopravních staveb, procesní úprava a výkon speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb.PrahaJUDr. Ladislav Hireš
šipka přihláška na kurz

více informací
21.8. | 9:00Chyby a rizika vyplývající z řízení a realizace evropských projektůPrahaIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
šipka přihláška na kurz

více informací
25.8. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
25.8. | 9:00Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019PrahaMgr. Otakar Ludvík
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. | 9:00Zákoník práce - aktuality pro rok 2020PrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
28.8. | 9:00Opatrovnictví se zaměřením na přijetí do sociální služby bez souhlasu a vážně míněného nesouhlasu při umisťování do sociálních služebPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
31.8. | 9:00Účetnictví příspěvkových organizací pro školyPrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
3.9. | 9:00Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darůPrahaJUDr. Lukáš Glaser
šipka přihláška na kurz

více informací
3.9. | 9:30Podílové spoluvlastnictvíPrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
7.9. | 9:00Domácí násilí z pohledu policejní a soudní praxePrahaJUDr. Tomáš Durdík
šipka přihláška na kurz

více informací
8.9. | 9:00Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikacePrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
8.9. | 9:30SJM 1. díl: Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího souduPrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
10.9. | 9:00Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxePrahaJUDr. Zdeněk Lankaš
šipka přihláška na kurz

více informací
14.9. | 9:00Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývojPrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
15.9. | 9:00Zákon o střelných zbraních a střelivuPrahaMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
16.9. | 10:00Temná trojice - psychopatie – machiavelismus – narcismusPrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
17.9. | 9:00Krizové řízeníPrahaJUDr. Jan Soviš
šipka přihláška na kurz

více informací
17.9. | 9:00Veřejná podporaPrahaMgr. Matěj Kliman
šipka přihláška na kurz

více informací
18.9. | 9:00Kyberšikana ve školstvíPrahaIng. Petr Šmíd
šipka přihláška na kurz

více informací
18.9. | 9:00Poměřování veřejných zájmů v ochraně přírody a krajinyPrahaJUDr. Vojtěch Vomáčka Ph.D., LL.M.
šipka přihláška na kurz

více informací
18.9. | 9:00Spisová služba pro praxiPrahaMgr. Radek Pokorný
šipka přihláška na kurz

více informací
21.9. | 9:00Aktuální daňová judikaturaBrnoJUDr. Barbara Pořízková
šipka přihláška na kurz

více informací
21.9. | 9:00Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací za rok 2020PrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
22.9. | 9:00Pohled dítěte na domácí násilíPrahaMgr. Veronika Andrtová
šipka přihláška na kurz

více informací
22.9. | 9:00Silniční úřady – působnost, specifika správních řízeníPrahaJUDr. Ladislav Hireš
šipka přihláška na kurz

více informací
23.9. | 9:00Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníkyPrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
23.9. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnostiPraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
24.9. | 9:00Interní audit z pohledu Ministerstva financí ČRPrahaIng. Jan Lokajíček
šipka přihláška na kurz

více informací
24.9. | 9:00Zákoník práce - aktuality pro rok 2020PrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
25.9. | 9:00Možnosti obrany žadatele a příjemce o dotaciPrahaJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
25.9. | 9:00Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celkůPrahaIng. Lenka Stromšíková
Ing. Zdeněk Studeník
šipka přihláška na kurz

více informací
29.9. | 9:00Správní řízení dle zákona o státní službě v praxiPrahaMgr. Veronika Šumeldová
šipka přihláška na kurz

více informací
30.9. | 9:00Stres a syndrom vyhoření v lékařských profesíchPrahaprof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
30.9. | 9:00Základní pravidla pro mediální komunikaci ve státní správěPrahaMgA. Martin Ayrer
šipka přihláška na kurz

více informací
1.10. | 9:00Pedagog mezi paragrafyPrahaPhDr. Mgr. Jiří Valenta
šipka přihláška na kurz

více informací
1.10. | 9:00Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikacePrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
2.10. | 9:00Jak zadávat veřejné zakázky v otevřeném řízení a ZPŘ, novinky v právní regulaci zadávání veřejných zakázek.PrahaJUDr. Lenka Matochová
šipka přihláška na kurz

více informací
5.10. | 9:00Odpovědnost za škodu v dopravěPrahaJUDr. Petr Vojtek
šipka přihláška na kurz

více informací
5.10. | 9:00Projednávání přestupků obecní a městskou policiíPrahaJUDr. Bc. Pavel Vetešník Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
5.10. | 9:00Veřejné zakázky ve zdravotnictvíPrahaMgr. Milan Šebesta LL.M.
šipka přihláška na kurz

více informací
6.10. | 9:00Specifika právní úpravy dopravních staveb, procesní úprava a výkon speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb.PrahaJUDr. Ladislav Hireš
šipka přihláška na kurz

více informací
7.10. | 10:00Jak se bránit proti stresu a jak ho využítPrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
8.10. | 9:00Nakládání s majetkem státu dle zákona č. 219/2000 Sb. – aktuality a praxePrahaJUDr. Dagmar Tyšerová
šipka přihláška na kurz

více informací
8.10. | 9:00Pronájem bytů a nebytových prostor z pohledu soudkyně NSPrahaJUDr. Pavlína Brzobohatá
šipka přihláška na kurz

více informací
9.10. | 9:00Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celkůPrahaIng. Lenka Stromšíková
Ing. Zdeněk Studeník
šipka přihláška na kurz

více informací
12.10. | 9:00Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývojPrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
12.10. | 9:00Školský zákon v praxiPrahaMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
13.10. | 9:00Povolení k umístění herního prostoru – průvodce správním řízením krok za krokem.PrahaMgr. Petra Razím Ďurovičová
šipka přihláška na kurz

více informací
13.10. | 9:00Veřejná podpora - praktická aplikace pravidelPrahaJUDr. Michael Kincl
šipka přihláška na kurz

více informací
13.10. | 9:00Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy - AKREDITOVÁNO MŠMT!PrahaIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
13.10. | 10:00Exekuční řízení s cizím prvkemPrahaJUDr. Miroslava Jirmanová
šipka přihláška na kurz

více informací
14.10. | 9:00Kyberšikana ve školstvíPrahaIng. Petr Šmíd
šipka přihláška na kurz

více informací
14.10. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnostiPraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
15.10. | 9:00Registr smluv - aktuální vývojové tendencePrahaMgr. Martin Kraus
šipka přihláška na kurz

více informací
15.10. | 9:00Ústavní stížnost - kdy ji nepodávat, kdy ano, jak ji napsat, čemu se vyhnout a co použítPrahaJUDr. Tomáš Lichovník
šipka přihláška na kurz

více informací
15.10. | 9:00Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darůPrahaJUDr. Lukáš Glaser
šipka přihláška na kurz

více informací
16.10. | 9:00Chyby a rizika vyplývající z řízení a realizace evropských projektůPrahaIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
šipka přihláška na kurz

více informací
16.10. | 9:00Pravidla ukládání dokumentů a elektronické skartační řízení u veřejnoprávních původcůPrahaMgr. Linda Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
19.10. | 10:00Trestní odpovědnost právnických osobPrahaProf. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
šipka přihláška na kurz

více informací
20.10. | 9:00Stres a syndrom vyhoření státních úředníkůPrahaprof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
20.10. | 9:00Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxePrahaJUDr. Zdeněk Lankaš
šipka přihláška na kurz

více informací
22.10. | 9:00Exekuce srážkami ze mzdy v praxiPrahaIng. Mgr. Antonín Toman
šipka přihláška na kurz

více informací
22.10. | 9:00Silniční úřady – působnost, specifika správních řízeníPrahaJUDr. Ladislav Hireš
šipka přihláška na kurz

více informací
22.10. | 9:00Určení výživného a svěření dítěte do péče dle aktuálních nálezů Ústavního souduPrahaJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
23.10. | 9:00Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníkyPrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
27.10. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletiléPrahaMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
29.10. | 9:00Kyberšikana ve školstvíBrnoIng. Petr Šmíd
šipka přihláška na kurz

více informací
30.10. | 9:00Opravné prostředky ve správním řízeníPrahaJUDr. Bc. Pavel Vetešník Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
2.11. | 10:00Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novelePrahaJUDr. Miroslava Jirmanová
šipka přihláška na kurz

více informací
3.11. | 9:00Správní řízení dle zákona o státní službě v praxiPrahaMgr. Veronika Šumeldová
šipka přihláška na kurz

více informací
3.11. | 9:00Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darůPrahaJUDr. Lukáš Glaser
šipka přihláška na kurz

více informací
4.11. | 9:00Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikacePrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
5.11. | 9:00Školský zákonPrahaPhDr. Mgr. Jiří Valenta
šipka přihláška na kurz

více informací
5.11. | 9:00Veřejná podporaPrahaMgr. Matěj Kliman
šipka přihláška na kurz

více informací
9.11. | 9:00Chyby a rizika vyplývající z řízení a realizace evropských projektůPrahaIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
šipka přihláška na kurz

více informací
9.11. | 9:00Účetnictví příspěvkových organizací pro školyPrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
10.11. | 9:30SJM 2. díl: Výpočet SJM a všechny společné operace s ním spojené (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)PrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
11.11. | 9:00Nastavení finanční kontroly z pohledu Ministerstva financíPrahaMgr. Jana Czudek Kranecová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
11.11. | 10:00Temná trojice - psychopatie – machiavelismus – narcismusPrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
12.11. | 9:00Krizové řízeníPrahaJUDr. Jan Soviš
šipka přihláška na kurz

více informací
12.11. | 9:00Specifika právní úpravy dopravních staveb, procesní úprava a výkon speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb.PrahaJUDr. Ladislav Hireš
šipka přihláška na kurz

více informací
13.11. | 9:00Domácí násilí z pohledu policejní a soudní praxePrahaJUDr. Tomáš Durdík
šipka přihláška na kurz

více informací
16.11. | 9:00Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací za rok 2020PrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
18.11. | 9:00Kyberšikana ve školstvíOlomoucIng. Petr Šmíd
šipka přihláška na kurz

více informací
18.11. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnostiPraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
19.11. | 9:00Pracovní právo v judikatuře Ústavního souduPrahaJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
19.11. | 9:00Zákoník práce - aktuality pro rok 2020PrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
20.11. | 9:00Spisová služba pro praxiPrahaMgr. Radek Pokorný
šipka přihláška na kurz

více informací
20.11. | 9:00Stylistika a pravopis písemné komunikace nejen pro úředníkyPrahaPhDr. Ivana Svobodová
šipka přihláška na kurz

více informací
23.11. | 9:00Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývojPrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.11. | 9:00Povolení k umístění herního prostoru – průvodce správním řízením krok za krokem.PrahaMgr. Petra Razím Ďurovičová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.11. | 9:00Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxiPrahaJUDr. Mgr. Stanislav Körner
šipka přihláška na kurz

více informací
25.11. | 9:00Stres a syndrom vyhoření u pedagogických pracovníkůPrahaprof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
25.11. | 9:00Základní pravidla pro mediální komunikaci ve státní správěPrahaMgA. Martin Ayrer
šipka přihláška na kurz

více informací
26.11. | 9:00Interní audit z pohledu Ministerstva financí ČRPrahaIng. Jan Lokajíček
šipka přihláška na kurz

více informací
26.11. | 9:00Silniční úřady – působnost, specifika správních řízeníPrahaJUDr. Ladislav Hireš
šipka přihláška na kurz

více informací
26.11. | 9:00Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxePrahaJUDr. Zdeněk Lankaš
šipka přihláška na kurz

více informací
27.11. | 9:00Poměřování veřejných zájmů v ochraně přírody a krajinyPrahaJUDr. Vojtěch Vomáčka Ph.D., LL.M.
šipka přihláška na kurz

více informací
30.11. | 9:00Kyberšikana ve školstvíPrahaIng. Petr Šmíd
šipka přihláška na kurz

více informací
30.11. | 9:00Opravné prostředky ve správním řízeníPrahaJUDr. Bc. Pavel Vetešník Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
30.11. | 9:00Školský zákon v praxiPrahaMgr. Marie Picková
šipka přihláška na kurz

více informací
30.11. | 9:00Veřejné zakázky ve zdravotnictvíPrahaMgr. Milan Šebesta LL.M.
šipka přihláška na kurz

více informací
1.12. | 9:00Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletiléPrahaMgr. Vladimír Polák
šipka přihláška na kurz

více informací
3.12. | 9:00Pedagog mezi paragrafyPrahaPhDr. Mgr. Jiří Valenta
šipka přihláška na kurz

více informací
3.12. | 9:00Ústavní stížnost - kdy ji nepodávat, kdy ano, jak ji napsat, čemu se vyhnout a co použítPrahaJUDr. Tomáš Lichovník
šipka přihláška na kurz

více informací
4.12. | 9:00Chyby a rizika vyplývající z řízení a realizace evropských projektůPrahaIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
šipka přihláška na kurz

více informací
4.12. | 9:00Pravidla ukládání dokumentů a elektronické skartační řízení u veřejnoprávních původcůPrahaMgr. Linda Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
7.12. | 9:00Účetnictví příspěvkových organizací pro školyPrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
7.12. | 9:00Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy - AKREDITOVÁNO MŠMT!PrahaIng. Jan Romaněnko
šipka přihláška na kurz

více informací
8.12. | 9:00Specifika právní úpravy dopravních staveb, procesní úprava a výkon speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb.PrahaJUDr. Ladislav Hireš
šipka přihláška na kurz

více informací
8.12. | 9:00Veřejná podpora - praktická aplikace pravidelPrahaJUDr. Michael Kincl
šipka přihláška na kurz

více informací
9.12. | 9:00Nastavení finanční kontroly z pohledu Ministerstva financíPrahaMgr. Jana Czudek Kranecová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
9.12. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnostiPraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
10.12. | 9:00Stres a syndrom vyhoření státních úředníkůPrahaprof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
10.12. | 9:00Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy- aktuality a praxePraha Petra Shonová DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
15.12. | 9:00Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikacePrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
15.12. | 9:30Podílové spoluvlastnictvíPrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací