Kurzy a semináře

termínnázev kurzumístolektor
17.5. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
21.5. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočetPrahaIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
22.5. | 9:00Nový přestupkový zákon v praxiPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
22.5. | 9:00Rétorika a umění prezentacePrahaMgr. Aneta Pavlová
šipka přihláška na kurz

více informací
22.5. | 9:00Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darůPrahaJUDr. Lukáš Glaser
šipka přihláška na kurz

více informací
22.5. | 9:30Trestný čin dotačního podvodu a související trestná činnostPrahaJUDr. Bc. Jiří Říha Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.5. | 9:00Asertivní jednání - Jak správně odporovat nadřízenému a nenaštvat hoPrahaDoc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
24.5. | 9:00Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování a elektronické právní jednáníPrahaDoc. JUDr. Radim Polčák Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
24.5. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
24.5. | 9:00Služební zákon ve vztahu k zákoníku prácePrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
25.5. | 9:00Pomocný analytický přehled pro pokročiléPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
25.5. | 9:00Problematika zajišťovacích příkazů se soudcem NSSPrahaJUDr. PhDr. Karel Šimka LL.M., Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
25.5. | 9:00Zneužití zákona 106 ve správním řízení se soudcem NSSPrahaDoc., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
28.5. | 9:00Jak fungují média a jak s nimi zacházetPrahaPhDr. Martin Komárek
šipka přihláška na kurz

více informací
28.5. | 9:00Novela zákona o střelných zbraních a střelivuPrahaMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
29.5. | 9:00Spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci !PŘESUN Z 2.5.!PrahaMgr. Jakub Severa
šipka přihláška na kurz

více informací
29.5. - 30.5.Zákon o úřednících veřejné správy paragraf po paragrafuPrahaMgr. Kristina Chrástková
šipka přihláška na kurz

více informací
30.5. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
31.5. | 9:00GDPR-ochrana osobních údajů ve školstvíPrahaJUDr. Eva Janečková
šipka přihláška na kurz

více informací
31.5. | 9:00Sám sobě koučem: mentální techniky, které zvyšují osobní výkonnostPrahaDoc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
31.5. | 9:00Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast stavebníPrahaJUDr. Květa Olašáková
šipka přihláška na kurz

více informací
31.5. | 9:00Zajišťování a vymáhání pohledávek dle daňového řáduPrahaMgr. Jiří Jung
šipka přihláška na kurz

více informací
1.6. | 9:00Kdo a za jakých podmínek může kontrolovat obecPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
5.6. | 9:00Ochranná výchova - podmínky pro nařízení, pravomoce OSPODPrahaJUDr. Milana Hrušáková PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
5.6. | 9:00Platnost a neplatnost právního jednáníPrahaJUDr. Jiří Nykodým
šipka přihláška na kurz

více informací
5.6. | 9:00Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákona - PŘESUN Z 19.4.PrahaJUDr. Libor Dvořák PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
5.6. - 12.6.Rétorika v praxi - 2 denní WORKSHOP s pedagogem AMUPrahaMgr. Regina Szymiková PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
5.6. | 9:00Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
6.6. | 9:00Vztah správního řádu a zákona o státní služběPrahaDoc. JUDr. Martin Kopecký
JUDr. Ing. Josef Staša CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
7.6. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby a digitální archivyBrnoIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
7.6. | 9:00Nový zákon o hazardních hráchPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
7.6. | 9:00Povinnosti řádného hospodáře, aneb standardy péče ve veřejné správěPrahaJUDr. Filip Cileček
šipka přihláška na kurz

více informací
7.6. | 9:00Pracovněprávní aktuality se soudcem NSPrahaJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
7.6. | 9:00Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast hospodářství a zemědělstvíOlomoucJUDr. Květa Olašáková
šipka přihláška na kurz

více informací
8.6. | 9:00Jak fungují média a jak s nimi zacházetBrnoPhDr. Martin Komárek
šipka přihláška na kurz

více informací
8.6. | 9:00Nové prostředky komunikace (Facebook)PrahaBc. Jan Novák
šipka přihláška na kurz

více informací
12.6. | 9:00Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku a aktuální změny v právní úpravě místních poplatkůPrahaIng. Bc. Miroslav Veselý
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. | 9:00FKSP a SOCIÁLNÍ FONDY - aktuality a praxe 2018PrahaIng. Martin Šabo
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. | 9:00Komunikace s problémovým klientem v praxiPrahaPhDr. Ingrid Matoušková PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
13.6. | 9:00Kontrola a inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizacíPrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
14.6. | 9:00Interní audit z pohledu MFPrahaMgr. Jana Kranecová
šipka přihláška na kurz

více informací
14.6. | 9:00Ochrana osobních údajů v justici a veřejné správě (výjimky z GDPR, národní úprava, synergie s kybernetickou bezpečností)PrahaDoc. JUDr. Radim Polčák Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
14.6. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
14.6. | 9:00Správní řízení v praxi (krok za krokem)PrahaJUDr. Myron Zajonc
šipka přihláška na kurz

více informací
14.6. | 9:00Územní plán po 1.1.2018, nástroj obce při řízení jejího rozvojePrahaIng.arch. Martin Tunka CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
14.6. | 9:00Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast silniční hospodářství a silniční dopravaOlomoucJUDr. Květa Olašáková
šipka přihláška na kurz

více informací
15.6. | 9:00Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního souduPrahaJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. | 9:00Daňově uznatelné náklady – jak obstát před kontrolou z finančního úřaduPrahaJUDr. Zdenka Volkánová
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. | 9:00Novela stavebního zákona - první zkušenosti z praxe na úseku územního plánováníPrahaIng. Roman Vodný PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. | 9:00Praktický seminář k registru smluv (workshop)PrahaMgr. Martin Kraus
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. | 9:00Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darůPrahaJUDr. Lukáš Glaser
šipka přihláška na kurz

více informací
19.6. | 9:00Zákon o některých přestupcíchPrahaIng. Mgr. Jan Strakoš
šipka přihláška na kurz

více informací
20.6. | 9:00Spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné mociPrahaMgr. Jakub Severa
šipka přihláška na kurz

více informací
21.6. | 9:00Dlouhodobý stres v práci a syndrom vyhoření - PŘESUN Z 15.6.!PrahaMgr. Aneta Holubová
šipka přihláška na kurz

více informací
21.6. | 9:00Náhrada nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích - odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povoláníPrahaMgr. Jan Horecký Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
21.6. | 9:00Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast stavebníOlomoucJUDr. Květa Olašáková
šipka přihláška na kurz

více informací
21.6. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSV, MVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
21.6. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti - implementace a povinnosti se zaměřením na nemocnicePraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
22.6. | 9:00Autorský zákon - aktuality a praxePrahaJUDr. Adéla Faladová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.6. | 9:00Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených z ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MFPrahaMgr. Martin Kubš
Ing. Jiří Machát MSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
26.6. | 9:00Jak předcházet pracovnímu stresu a efektu vyhořeníPrahaDoc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
26.6. | 9:00Zákon o kontrolePrahaMgr. Stanislav Szpandrzyk
šipka přihláška na kurz

více informací
28.6. | 9:00Novela stavebního zákona a judikatura soudů aplikovatelná po 1.1.2018PrahaDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
10.7. | 9:00Veřejné zakázky malého rozsahu v praxiPrahadoc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
10.7. | 9:00Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast finančníOlomoucJUDr. Květa Olašáková
šipka přihláška na kurz

více informací
11.7. - 12.7.Emoce a řeč tělaPraha Jitka Ševčíková, MBA
šipka přihláška na kurz

více informací
12.7. | 9:00Rozpočtová pravidla územních rozpočtů z pohledu pravidel rozpočtové odpovědnostiPrahaIng. Miroslav Matej Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
12.7. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnostiPraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
13.7. | 9:00Nový zákon o hazardních hráchPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
16.7. | 9:00Zneužití zákona 106 ve správním řízení se soudcem NSSPrahaDoc., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
šipka přihláška na kurz

více informací
17.7. | 9:00Jak o sebe pečovat v životě a práci /WORKSHOP vč. praktické diagnostiky psychofyzické kondicePrahaPhDr. Ing. Vratislav Pokorný MBA
Mgr. Pavel Sládek
šipka přihláška na kurz

více informací
17.7. | 9:00Pomocný analytický přehled pro začátečníkyPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
17.7. | 9:00Rámec pro vnitřní kontrolní systémPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
19.7. | 9:00Promítnutí GDPR do vnitřních předpisů, do práv a povinností zaměstnancůPrahaJUDr. Eva Janečková
šipka přihláška na kurz

více informací
19.7. | 9:00ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCHPrahaJUDr. Myron Zajonc
šipka přihláška na kurz

více informací
19.7. | 9:00Schvalování technické způsobilosti vozidelPrahaIng. Martin Tichý
šipka přihláška na kurz

více informací
19.7. | 9:00Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast hospodářství a zemědělstvíPrahaJUDr. Květa Olašáková
šipka přihláška na kurz

více informací
20.7. | 9:00Opatrovnictví se zaměřením na přijetí do sociální služby bez souhlasu a vážně míněného nesouhlasu při umisťování do sociálních služebPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
23.7. | 9:00Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSSPrahaJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.7. | 9:00Rétorika a umění prezentacePrahaMgr. Aneta Pavlová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.7. | 9:00Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajůPrahaJUDr. Marie Salačová
šipka přihláška na kurz

více informací
26.7. | 9:00Pohled dítěte na domácí násilíPrahaMgr. Veronika Andrtová
šipka přihláška na kurz

více informací
26.7. | 9:00Správní řád pro začátečníkyPrahaJUDr. Miroslav Brůna
šipka přihláška na kurz

více informací
30.7. | 9:00Dotace ESIF a jejich kontrolaPrahaMgr. Vladimír Dlouhý DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
31.7. | 9:00Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast živnostenského podnikáníOlomoucJUDr. Květa Olašáková
šipka přihláška na kurz

více informací
2.8. | 9:00Novela zákona o střelných zbraních a střelivuPrahaMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
6.8. - 9.8.Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná částPrahaJUDr. Miroslav Brůna
šipka přihláška na kurz

více informací
6.8. | 9:00Spory o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné mociPrahaMgr. Jakub Severa
šipka přihláška na kurz

více informací
7.8. | 9:00Hospodaření s vodními zdroji ČRPrahaRNDr. Pavel Punčochář CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
7.8. | 9:00Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast finančníPrahaJUDr. Květa Olašáková
šipka přihláška na kurz

více informací
7.8. | 9:00Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
9.8. | 9:00Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně po novele zákona o pozemních komunikacíchPrahaMgr. David Mazánek
šipka přihláška na kurz

více informací
14.8. | 9:00Daňově uznatelné náklady – jak obstát před kontrolou z finančního úřaduPrahaJUDr. Zdenka Volkánová
šipka přihláška na kurz

více informací
14.8. | 9:00Promítnutí GDPR do vnitřních předpisů, do práv a povinností zaměstnancůPrahaJUDr. Eva Janečková
šipka přihláška na kurz

více informací
15.8. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
16.8. | 9:00Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast památkové péče a školstvíPrahaJUDr. Květa Olašáková
šipka přihláška na kurz

více informací
16.8. | 9:00Zásadní změny po novele zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech od 1.7.2018PrahaMgr. Jan Stiebitz
šipka přihláška na kurz

více informací
21.8. | 9:00Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených z ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MFPrahaMgr. Martin Kubš
Ing. Jiří Machát MSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
21.8. | 9:00ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCHPrahaJUDr. Myron Zajonc
šipka přihláška na kurz

více informací
21.8. | 9:00Správní řád - zkouškové problémy ZOZPrahaJUDr. Miroslav Brůna
šipka přihláška na kurz

více informací
22.8. | 9:00Komunikace s problémovým klientem v praxiPrahaPhDr. Ingrid Matoušková PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.8. | 9:00Novela zákona o obcíchPrahaIng. Marie Kostruhová
šipka přihláška na kurz

více informací
23.8. | 9:00Pomocný analytický přehled pro pokročiléPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
23.8. | 9:00Veřejnosprávní kontrola zřizovatele u POPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
24.8. | 9:00Opatrovnictví se zaměřením zkoušku odborné způsobilostiPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. | 9:00Autorský zákon - aktuality a praxePrahaJUDr. Adéla Faladová
šipka přihláška na kurz

více informací
27.8. | 9:00Dotace ESIF a jejich kontrolaPrahaMgr. Vladimír Dlouhý DiS.
šipka přihláška na kurz

více informací
28.8. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
30.8. | 9:00Pracovní doba, práce přesčas a překážky v práci se soudcem NSJUDr. Jiří Doležílek
šipka přihláška na kurz

více informací
30.8. | 9:00Společná a střídavá péče a vyživovací povinnostPrahaJUDr. Hana Nová
šipka přihláška na kurz

více informací
30.8. | 9:00Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast krizového řízeníPrahaJUDr. Květa Olašáková
šipka přihláška na kurz

více informací
31.8. | 9:00Nový zákon o hazardních hráchPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
4.9. | 9:00Jak zadávat veřejné zakázky s důrazem na kvalituPrahadoc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
4.9. | 9:00Sucho a nedostatek vody - hrozba pro ČRPrahaRNDr. Pavel Punčochář CSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
4.9. | 9:00Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast památkové péče a školstvíPrahaJUDr. Květa Olašáková
šipka přihláška na kurz

více informací
6.9. | 9:00Kdo a za jakých podmínek může kontrolovat obecPrahaMgr. Andrea Vuongová
šipka přihláška na kurz

více informací
6.9. | 9:00Veřejné zakázky ve zdravotnictvíPrahaJUDr. Michal Krenk Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
10.9. | 9:00Nové prostředky komunikace (Facebook)Bc. Jan Novák
šipka přihláška na kurz

více informací
11.9. | 9:00FKSP a SOCIÁLNÍ FONDY - aktuality a praxe 2018PrahaIng. Martin Šabo
šipka přihláška na kurz

více informací
13.9. | 9:00Novela stavebního zákona v praxi od 1.1.2018BrnoDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
13.9. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
13.9. | 9:00Vzdělávání vedoucích úředníků - oblast krizového řízeníOlomoucJUDr. Květa Olašáková
šipka přihláška na kurz

více informací
13.9. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti - implementace a povinnosti se zaměřením na nemocnicePraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
14.9. | 9:00Nový zákon o hazardních hráchOlomoucMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
17.9. | 9:00Náhrada škody a nemajetkové újmy ve zdravotnictvíPrahaJUDr. Petr Vojtek
šipka přihláška na kurz

více informací
18.9. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyPrahaIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
18.9. | 9:00Novela zákona o obcíchOlomoucIng. Marie Kostruhová
šipka přihláška na kurz

více informací
18.9. | 9:00Pomocný analytický přehled pro začátečníkyPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
18.9. - 25.9.Rétorika v praxi - 2 denní WORKSHOP s pedagogem AMUPrahaMgr. Regina Szymiková PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
19.9. | 9:00Zajišťování a vymáhání pohledávek dle daňového řáduPrahaMgr. Jiří Jung
šipka přihláška na kurz

více informací
20.9. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
21.9. | 9:00Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního souduPrahaJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
24.9. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočetPrahaIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
24.9. | 9:00Nakládání s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb.PrahaJUDr. Dagmar Tyšerová
šipka přihláška na kurz

více informací
25.9. | 9:00Ochrana dřevin rostoucích mimo lesPrahaIng. Pavel Chotěbor
šipka přihláška na kurz

více informací
25.9. | 9:00Správní řízení v regionálním školství v praxiPrahaPaedDr. et Mgr. Jan Kobliha
šipka přihláška na kurz

více informací
25.9. | 9:00Zásadní změny po novele zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech od 1.7.2018PrahaMgr. Jan Stiebitz
šipka přihláška na kurz

více informací
25.9. | 9:00Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
26.9. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
27.9. | 9:00Náhrada nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích - odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povoláníPrahaMgr. Jan Horecký Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
2.10. | 10:00Temná trojice - psychopatie-machiavelismus-narcismusPrahaMUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
šipka přihláška na kurz

více informací
4.10. | 9:00Novela stavebního zákona v praxi od 1.1.2018PrahaDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
5.10. | 9:00Nový zákon o hazardních hráchPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
9.10. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyOlomoucIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
9.10. | 9:00Novela zákona o obcíchPrahaIng. Marie Kostruhová
šipka přihláška na kurz

více informací
11.10. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
11.10. | 9:00Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnostiOlomouc Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
16.10. | 9:00Opatrovnictví se zaměřením zkoušku odborné způsobilostiPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
16.10. | 9:00Pomocný analytický přehled pro pokročiléPrahaIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
šipka přihláška na kurz

více informací
16.10. | 9:00Zákon o pomoci v hmotné nouzi - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaMgr. Petr Beck
šipka přihláška na kurz

více informací
17.10. - 23.10.Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná částPrahaJUDr. Miroslav Brůna
šipka přihláška na kurz

více informací
18.10. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITOVÁNO MPSVOlomoucJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
18.10. | 9:00Zákon o kontrole v praxiPrahaIng. Tomáš Pösl
šipka přihláška na kurz

více informací
18.10. | 9:00Zákon o střelných zbraních a střelivuPrahaMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
19.10. | 9:00Aktuální daňová judikaturaJUDr. Barbara Pořízková
šipka přihláška na kurz

více informací
19.10. | 9:00Asistent pedagoga mezi paragrafyPrahaBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
22.10. | 9:00Odpovědnost za škodu v dopravěPrahaJUDr. Petr Vojtek
šipka přihláška na kurz

více informací
23.10. | 9:00Jak zadávat veřejné zakázky s důrazem na kvalituPrahadoc. JUDr. Ing. Radek Jurčík Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
23.10. | 9:00Odpovědnost pedagogických pracovníkůPrahaPaedDr. et Mgr. Jan Kobliha
šipka přihláška na kurz

více informací
23.10. | 9:00Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřaduPrahaMgr. Jan Jančík
šipka přihláška na kurz

více informací
23.10. | 10:00FKSP a SOCIÁLNÍ FONDY - aktuality a praxe 2018OlomoucIng. Martin Šabo
šipka přihláška na kurz

více informací
24.10. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočetBrnoIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
25.10. | 9:00Novela stavebního zákona a judikatura soudů aplikovatelná po 1.1.2018PrahaDr. Jana Řezníčková
šipka přihláška na kurz

více informací
26.10. | 9:00Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostechPrahaMgr. Magdaléna Vyškovská
šipka přihláška na kurz

více informací
29.10. | 10:00Trestní odpovědnost právnických osobPrahaProf. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
JUDr. Ladislav Smejkal
šipka přihláška na kurz

více informací
30.10. | 9:00Hlavní nedostatky a nejčastější zjištění v projektech podpořených z ESI fondů z pohledu činnosti Auditního orgánu MFPrahaMgr. Martin Kubš
Ing. Jiří Machát MSc.
šipka přihláška na kurz

více informací
30.10. | 9:00Novela zákona o obcíchOlomoucIng. Marie Kostruhová
šipka přihláška na kurz

více informací
30.10. | 9:00Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákonaPrahaJUDr. Libor Dvořák PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
6.11. | 9:00Cestovní náhrady a daň silniční pro ředitele školPrahaIng. Karel Janoušek
šipka přihláška na kurz

více informací
6.11. | 9:00Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivyBrnoIng. Martina Macek
šipka přihláška na kurz

více informací
6.11. | 9:00Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
8.11. | 9:00Elektronické dokumenty, právní jednání, podpisy a doručování ve veřejné správě a soukromé sféřePrahaDoc. JUDr. Radim Polčák Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
8.11. | 9:00Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního souduPrahaJUDr. Jaromír Jirsa
šipka přihláška na kurz

více informací
8.11. | 9:00Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
13.11. | 9:00Pohled dítěte na domácí násilíPrahaMgr. Veronika Andrtová
šipka přihláška na kurz

více informací
13.11. | 9:30Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnostiPraha Adam Kučínský
šipka přihláška na kurz

více informací
15.11. | 9:00Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění, pojistné na zdravotní pojištění v roce 2019PrahaMgr. Tomáš Červinka
Ing. Marta Ženíšková
šipka přihláška na kurz

více informací
15.11. | 9:00Určování, popření rodičovství a únosy dítěte z pohledu soudce NS ČR - AKREDITOVÁNO MPSVPrahaJUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.
šipka přihláška na kurz

více informací
16.11. | 9:00Asistent pedagoga mezi paragrafyBrnoBc. Lenka Polášková
šipka přihláška na kurz

více informací
19.11. | 9:00Hospodaření školy a schválený rozpočetPrahaIng. Zdeněk Čížek
šipka přihláška na kurz

více informací
20.11. | 9:00Novela stavebního zákona - první zkušenosti z praxe na úseku územního plánováníPrahaIng. Roman Vodný PhD.
šipka přihláška na kurz

více informací
20.11. | 9:00Novela zákona o obcíchPrahaIng. Marie Kostruhová
šipka přihláška na kurz

více informací
20.11. | 9:00Veřejná podpora - praktická aplikace pravidelPrahaJUDr. Michael Kincl
šipka přihláška na kurz

více informací
21.11. | 9:00Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2018PrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
22.11. | 9:00Veřejná podpora - praktická aplikace pravidelOlomoucJUDr. Michael Kincl
šipka přihláška na kurz

více informací
23.11. | 9:00Nový zákon o hazardních hráchPrahaMgr. Karel Blaha
šipka přihláška na kurz

více informací
26.11. | 10:00Trestní odpovědnost právnických osobPrahaProf. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
JUDr. Ladislav Smejkal
šipka přihláška na kurz

více informací
27.11. | 9:00Chyby ve správním řízení v regionálním školstvíPrahaPaedDr. et Mgr. Jan Kobliha
šipka přihláška na kurz

více informací
27.11. | 9:00Řízení o přestupcích podle nového zákona přestupkovéhoPrahaMgr. David Marek
šipka přihláška na kurz

více informací
28.11. | 9:00Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímPrahaMgr. et Mgr. Tomáš Jirovec
šipka přihláška na kurz

více informací
29.11. | 9:00Zákon o střelných zbraních a střelivuPrahaMgr. Milena Bačkovská
šipka přihláška na kurz

více informací
4.12. | 9:00FKSP a SOCIÁLNÍ FONDY - aktuality a praxe 2018PrahaIng. Martin Šabo
šipka přihláška na kurz

více informací
4.12. | 9:00Živnostenský zákon - aktuality a praxePrahaIng. Bc. Petr Kameník
šipka přihláška na kurz

více informací
6.12. | 9:00Opatrovnictví se zaměřením na přijetí do sociální služby bez souhlasu a vážně míněného nesouhlasu při umisťování do sociálních služebPrahaMgr. Radka Pešlová
šipka přihláška na kurz

více informací
6.12. | 9:00Zákon o kontrole v praxiPrahaIng. Tomáš Pösl
šipka přihláška na kurz

více informací
11.12. | 9:00Ochrana dřevin rostoucích mimo lesPrahaIng. Pavel Chotěbor
šipka přihláška na kurz

více informací
13.12. | 9:00Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostechPrahaMgr. Magdaléna Vyškovská
šipka přihláška na kurz

více informací
13.12. | 9:00Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřaduPrahaMgr. Jan Jančík
šipka přihláška na kurz

více informací
14.12. | 9:00Účetní závěrka za r. 2018PrahaIng. Hana Juráňová
šipka přihláška na kurz

více informací
2.4. | 9:00Cestovní náhrady a daň silniční pro ředitele školPrahaIng. Karel Janoušek
šipka přihláška na kurz

více informací