Konzultační seminář v oboru územního plánování z pohledu právního (se zaměřením na praktické příklady)

Na akci se nelze již registrovat.