Stavební zákon a judikatura soudů aplikovatelná po 1.1.2018

Na akci se nelze již registrovat.