Nakládání s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb.

Na akci se nelze již registrovat.