Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy- aktuality a praxe

termínmístolektorcena
10.12. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5 Petra Shonová DiS.
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-243/2019, Název akreditace: Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200272
Termín:od 10.12.2019 9:00 do 10.12.2019 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cílem akreditovaného semináře je seznámit posluchače s  novými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v oblasti řidičských průkazů a tím vytvořit správné podmínky pro aplikaci daného zákona v praxi. Upozornit na změny a novinky, ke kterým došlo vůči dříve platné legislativě v dané problematice.

 

Cílovou skupinou semináře jsou především úředníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností – vedoucí odborů a referenti odborů dopravy, dopravně-správních, správních či podobných, kteří se zabývají vydáváním řidičských průkazů a prací s nimi.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

I. Základní informace o novinkách v dané oblasti (částečné rozvolnění + digitalizace v praxi)

II. Řidičské oprávnění, řidičský průkaz

- legislativa v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů

- zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

- psychická způsobilost k řízení motorových vozidel

- odborná způsobilost k řízení motorových vozidel

- řidičské oprávnění (udělení, podmínění, omezení, odnětí, vzdání se, pozbytí, pozastavení) - řidičský průkaz (vydání, odevzdání, vrácení, ztráta, odcizení, neplatnost) - mezinárodní řidičský průkaz (Vídeň 1968, Ženeva 1949)

- řidičské průkazy vydané jiným členským státem

- řidičské průkazy vydané „cizím státem“

III. Dotazy a diskuse k problematice

 

Lektoři: Petra Shonová DiS. - Ministerstvo dopravy ČR – vrchní referent, odbor agend řidičů, dlouholetá zaměstnankyně. Podílí se na tvorbě legislativních předpisů v dopravě. Provádí lektorskou a zkušební činnost pro výkon správní činnosti při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:3.12.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka