Opatrovnictví se zaměřením na přijetí do sociální služby bez souhlasu a vážně míněného nesouhlasu při umisťování do sociálních služeb - MV + MPSV AKREDITACE

termínmístolektorcena
16.8. | 9:00Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Mgr. Radka Pešlová
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-344/2016 - Veřejné opatrovnictví (MV), A2017/0654-SP/PC/VP - Opatrovnictví (MPSV)
Akreditace: MV MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200157
Termín:od 16.8.2019 9:00 do 16.8.2019 15:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cíl semináře:

Seminář si klade za cíl přiblížit posluchači oblast sociální služby a to jak v teoretické rovině, tak v praktických odpovědích.

Omezování svéprávnosti osoby, která pro své duševní onemocnění není schopna řešit záležitosti svého života, je v dnešní době poměrně diskutované téma.

Tito lidé nejsou schopni vést plnohodnotný běžný život. Často jsou poměrně konfliktní a svým jednáním se dovedli do těžkých životních situací (dluhy, bezdomovectví, přestupky, trestné činy atd.). Lze těmto lidem pomáhat? Jaké má veřejný opatrovník oprávnění a možnosti ovlivnit život opatrovance? Jak je nahlíženo na celkový institut opatrovnictví? Proč je vnímán spíše negativně? Proč opatrovníci „nemají zastání“ u svých nadřízených pracovníků?

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • Historie, právní podklad, proč se dostala "detence" do zákona o sociálních službách

Rozdíl mezi svéprávností a schopností se rozhodovat

 • Rozdíl mezi schopností sjednat a ukončit smlouvu osoby s rozumovou vyspělostí, svéprávností, bez svéprávnosti, omezené ve svéprávnosti, pod opatrovnictvím, bez opatrovníka, s plnou mocí, s rodinou.

Jednání se zájemcem

 • v zastoupení, s opatrovníkem, na základě plné moci, bez zastoupení
 • se souhlasem, bez souhlasu

Přijetí do služby

 • Jednání při přijetí do sociální služby, kdo za koho, kdy a co ujednává a podepisuje, kdy je platná smlouva a kdo si musí odpovědět "detenční" otázky. 
 • Jaké podklady musí mít osoba, která podepisuje smlouvu za někoho, kdo už není schopen říci "ANO, chci službu".
 • Jaké opatření musí udělat služba, když osoba do služby NECHCE.
 • Jaké opatření musí učinit opatrovník či pracovník obce s rozšířenou působností, když ten za koho podepisují smlouvu do služby NECHCE (nebo nevíme, zda chce/nechce)

Projevení vážně míněného nesouhlasu ve službě

 • Jak rozlišit souhlas od nesouhlasu? 
 • Jak rozlišit nesouhlas a projev nemoci, pruzení, odpor, negaci? 
 • Příklady z praxe.

Jak situaci s nesouhlasem řešit?

 • Rozdíly, když je osoba schopna jednat, když je pod opatrovnictvím a opatrovník chce/nechce situaci řešit, když zde není opatrovník? 
 • Jak může situaci řešit sám opatrovník, případně sám uživatel? 
 • Co hrozí rodině a opatrovníkovi při ne/řešení nesouhlasu?
 • Musí služba svolat komisi a rozhodnout o nesouhlasu?

Oznámení soudu, metodika

 • Od kdy běží lhůta? 
 • Co je podstatou oznámení? 
 • Jak dlouho vést evidenci? 
 • Jak případ popsat? 
 • Proč se musí oznamovat soudu? 
 • Co hrozí, když se soudu neoznámí? 
 • Může se k řízení vyjádřit i někdo jiný než služba (uživatel, zástupce, opatrovník, rodina, ombudsman, státní zástupce)? 
 • Dostupná metodika.

Trestněprávní rovina

 • Může být pracovník, opatrovník, rodinný příslušník, zařízení trestně stíhán/o? 
 • Jaká je odpovědnost zúčastněných?

Rozsudek soudu a opatření

 • Možnosti soudního rozhodnutí a přezkumu držení v zařízení? 
 • Jaké závěry soud může učinit, co z nich vyčíst a jak postupovat. 
 • Příklady z praxe.

Závěr

Rekapitulace obsahu programu, řízená diskuze, dotazování.

 

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra. 

Lektoři:Mgr. Radka Pešlová - odborník v sociálně-právní oblasti, působí jako externí lektor na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených. Zaměřuje se především na oblast sociální podpory, hmotnou nouzi, důchodovou a sociální reformu, odpovědnost sociálních pracovníků a další
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Pro přihlášky přijaté od 4.4.2019 platí cena 2.990 Kč bez DPH.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:9.8.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka