Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2018 a aktuality pro rok 2019

termínmístolektorcena
18.2. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2Ing. Hana Juráňová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-277/2016 - Kontrola a inventarizace majetku u ÚSC a příspěvkových organizací
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200075
Termín:od 18.2.2019 9:00 do 18.2.2019 15:30
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Rekapitulace změn předpisů v průběhu r. 2018, jejich výklady a stanoviska MFČR  - zákon o daních z příjmů – zejména daňové odpisy p.o., zákon o DPH, změny ve zdaňování přijatých záloh – Stanovisko GFŘ,  povinnost úprav nároku na odpočty například u zjištěných mank, nároky na zdokumentování ostatních  důvodů vyřazení majetku – stanovisko MFČR, časté chyby v aplikaci zákona 250/2000 Sb. v oblasti dotačních programů a Zprávy MFČR – judikatura vztahující  se ke zjištěnému porušení rozpočtové  kázně. Zákon o rozpočtové  odpovědnosti a předpokládané změny pro r. 2019, výklady zjednodušující postupy pro schvalovací procesy r. 2019. Změny vyhlášky č. 410/2009 Sb., výklady MFČR k evidenci a účtování kulturních souborů, Inventarizační vyhláška – dopady novely na inventury za r. 2018. Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – jak na finanční plán – příprava k 1.1.2020. Seznámení se stanovisky MFČR a MVČR vydanými v r. 2018, zejména metodika CHJ. Často kladené dotazy a odpovědi MFČR – aktuální stav.

Přijaté změny daňových zákonů v r. 2018 – stručná rekapitulace.

Zákon o daních z příjmů i DPH, nepříliš významné změny, změny týkající se výpočtu průměrné mzdy, změny v oblasti sociálního zabezpečení, nové formuláře pro roční zúčtování daní, úprava povinností zaměstnavatelů při ohlašování plnění povinného podílu osob se ZP

Očekávané změny zákonů pro r. 2019.

Uložení informace o skutečném majiteli pro p.o. a změny rozpočtových pravidel, dopad do posuzování žádosti o dotace, pro ÚSC příprava na změnu metodiky pro poskytování příspěvků z rozpočtu ÚSC.

Nepředpokládají se změny účetních předpisů - vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech a ani vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Lektoři:Ing. Hana Juráňová - Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.
Program:

9:00-15:30

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

 

 

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:11.2.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka