Správní řízení - vady a náprava v praxi, 2+1 zdarma

termínmístolektorcena
25.4. | 9:00Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Mgr. Markéta Pokorná
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-509/2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200114
Termín:od 25.4.2019 9:00 do 25.4.2019 15:00
Místo:Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s postupem správního orgánu v případě vydání vadných rozhodnutí, se zaměřením na odvolací řízení i jeho průběh, mimořádné a dozorčí prostředky (přezkumné řízení a obnova řízení). V rámci semináře bude probrán postup správního orgánu, který rozhodnutí vydal, jeho povinnosti i úkony, následovat bude rozbor postupu nadřízeného správního orgánu – odvolací řízení krok za krokem vč. upozornění na některá úskalí odvolacího procesu. Přezkumné řízení a obnova řízení – kdy, kdo, proč a za jakých podmínek vč. postupu příslušných správních orgánů. V neposlední řadě pak bude probrána oblast stížností, jejich užití a řádné vyřízení.

 

Cílovou skupinou semináře jsou především úřední osoby působící na správních orgánech, ať už se jedná o správní orgány v oblasti územní samosprávy nebos státní správy.

 

V rámci semináře bude vysvětleno zejména následující:

-       Vady rozhodnutí a jejich vliv na účinky rozhodnutí

-       Nicotnost rozhodnutí

-       Oprava zřejmých nesprávností rozhodnutí

-       Řádný opravný prostředek

 • Podání odvolání a jeho účinky
 • Postup správního orgánu, který rozhodnutí vydal
 • Autoremedura
 • Postup odvolacího správního orgánu
 • Rozsah přezkoumání napadeného rozhodnutí
 • Vydání rozhodnutí
 • Specifika řízení o rozkladu

-       Přezkumné řízení

 • Podnět k přezkumu - řízení z moci úřední
 • Zkrácené přezkumné řízení
 • Důvody pro přezkum
 • Účinky rozhodnutí

-       Obnova řízení

 • Důvody pro obnovu řízení
 • Řízení na žádost/z moci úřední
 • Účinky rozhodnutí

-       Vydání nového rozhodnutí

 • Kdy lze vydat nové rozhodnutí
 • Účinky rozhodnutí

-       Správní žaloba

-       Stížnost

 • Kdo a kdy může stížnost podat
 • Posouzení stížnosti
 • Vyřízení stížnosti

Přešetření způsoby vyřízení stížnosti

Lektoři:Mgr. Markéta Pokorná - lektorka pracovala na Ministerstvu vnitra, kde se dlouhodobě věnovala cizinecké problematice, a to včetně vedení správního řízení prvostupňového, ale i nadřízeného správního orgánu. Od roku 2018 působí na Českém telekomunikačním úřadu, kde se zabývá sporným řízením.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:18.4.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka