Zákon o zadávání veřejných zakázek se zaměřením na zadávací řízení

termínmístolektorcena
25.4. | 9:00Praha-Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2Mgr. Pavel Herman
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-513/2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200037
Termín:od 25.4.2019 9:00 do 25.4.2019 15:00
Místo:Praha-Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

V rámci naší nabídky Vám představujeme kurz se spoluautorem zákona o zadávání veřejných zakázek.

 

Cílem semináře je seznámení s obsahem zákona o zadávání veřejných zakázek. Kurz bude zaměřen na jednotlivé druhy zadávacích řízení. Pozornost bude věnována i možnosti podání námitek, jejich vyřízení a přezkumu u ÚOHS.

 

Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci zadavatelů, kteří se podílejí na přípravě a průběhu zadávacích řízení a pracovníci dodavatelů připravující nabídky.

                                         

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

Struktura zákona o zadávání veřejných zakázek.

Působnost zákona, výjimky.

Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Druhy zadávacích řízení a jejich průběh.

Kvalifikace dodavatelů.

Hodnocení nabídek.

Námitky proti rozhodnutí zadavatele.

Přezkumné řízení u ÚOHS.

Lektoři:Mgr. Pavel Herman - Lektor je specialistou v oblasti práva veřejných zakázek, spoluautor zákona o zadávání veřejných zakázek. V minulosti působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v současné době je poradcem na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:18.4.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka