Nemajetková újma v novém občanském zákoníku – aktuální judikatura

termínmístolektorcena
5.6. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2JUDr. Petr Vojtek
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-511/2015 Stanovení výše náhrady za nemajetkovou újmu
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1740200075
Termín:od 5.6.2017 9:00 do 5.6.2017 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Cíl semináře:

Seznámit účastníky s možnostmi náhrady nemajetkové újmy a jak lze způsobenou újmu dostatečně účinně odčinit. 


 
Obsah: 


Pojem újmy, škody a nemajetkové újmy
Základy povinnosti odčinit nemajetkovou újmu
Kritéria pro stanovení výše náhrady
Nemajetková újma na zdraví (§ 2958 o. z.)
Metodika Nejvyššího soudu k nemajetkové újmě na zdraví
- základní východiska a principy
- vztah k pracovněprávní úpravě odpovědnosti za újmu na zdraví
- aktuální problémy využití Metodiky
- výklad některých položek Metodiky (domén)
Nároky při ztrátě osoby blízké (§ 2959 o. z.)
- vymezení pojmu
- oprávněné osoby
- kritéria a stanovení výše náhrady
Nároky tzv. druhotných obětí (§ 2971 o. z.)
Rozbor aktuální judikatury
- náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
- nároky pozůstalých osob
- problematika adhezního řízení
Diskuze

Lektoři:JUDr. Petr Vojtek - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody včetně přímých nároků proti pojišťovně a ve věcech obdobných s výjimkou sporů podle zákona č. 82/1998 Sb.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:15 přednáška
12:15 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:27.3.2017
Kontakt:

e-mail: vzdelavani@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka