Představenstvo společnosti

Aliaves & Co., a.s.

se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1  IČ: 289 88 230, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15703

s v o l á v á

 

 Ř Á D N O U   V A L N O U    H R O M A D U

 a k c i o n á ř ů,

která se bude konat dne 09. června 2017 od 11:00 hodin v Vyšehradská 320/49, Praha 2 ve smyslu zákona a stanov akciové společnosti.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Zahájení – Mgr. Chrástková
  2. Volba členů Dozorčí rady
  3. Stanovení odměňování členů Dozorčí rady
  4. Různé

 

Prezence akcionářů proběhne od 10:30 do 11:00 hod v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva osobně nebo prostřednictvím písemně zplnomocněného zástupce. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat u prezence písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění pro konkrétní valnou hromadu. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Akcionář – právnická osoba – předkládá navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku. Každý akcionář je povinen předložit při prezentaci své akcie Společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svých prostředků.

Společnost vydala celkem 200 kusu akcií na jméno v nominální hodnotě 10.000,-Kč na jednu akcii přičemž s každou jednou takovou akcií je spojen 1 hlas;

 

V Praze dne 08. 05. 2017

                                                                                               ……………………………..............….

                                                                                                 Mgr. Kristína Chrástková v.r.

                                                                                                předsedkyně  představenstva

 

 

 

 

 

Aktuálně - přijďte diskutovat s odborníky danou problematiku!

Tento měsíc doporučujeme:

Aliaves, s.r.o. Vás zve konferenci "Jak předcházet vrácení dotace a nejčastější chyby zjištěné při kontrole dotačních projektů škol -  pohledem Ministerstva financí ČR", kde se svým příspěvkem vystoupí zástupci Ministerstva financí ČR, Ing. Michal Svoboda, Ph.D., odbor Regulace a metodika účetnictví, Mgr. Andrea Vuongová, odbor Centrální harmonizační jednotka, Ing. Jiří Machát, MSc., zástupce ředitele odboru Auditní orgán, Ing. Martin Kubš, auditor. Bližší informace a přihlášku na konferenci najdete zde.

  

Vzdělávací akce na míru! 

 

Pokud Vás nezaujme naše konkrétní nabídka, nevadí! Rádi Vám připravíme seminář na zakázku. Další informace naleznete zde.

 

 

Semináře pro veřejnost 

 

Na vzdělávací akce na období pro leden – prosinec 2017 se můžete přihlašovat v záložce kurzy a semináře. 

 

 

 

 

X
X

Nejbližší kurzy

termínnázev kurzumístolektor
23.5. | 9:00Elektronické dokumenty a elektronická identifikacePrahaDoc. JUDr. Radim Polčák Ph.D.
šipkapřihláška na kurz

více informací
23.5. | 9:00Jak popsat výsledky kontroly nebo audituBrnoIng. Miroslava Pýchová
šipkapřihláška na kurz

více informací
23.5. | 9:00Praktické příklady posuzování souladu stavebních záměrů s územně plánovací dokumentací a s obecnými požadavky právních předpisůOlomoucMgr. Veronika Doležalová
šipkapřihláška na kurz

více informací
Všechny aktuální kurzy